Mus & Fret lespakket

Annemarie Brouwer

Annemarie Brouwer - Groepsleerkracht Jonge kind

  >> Mus & Fret lespakket direct bestellen.

Informatie

Prijs 109.00
Leeftijd 4-12 jaar
Aantal spelers 2-30
Uitgever klarekijk
Speelduur 5- 60 minuten

Puntenbeoordeling

Educatief
Speelplezier
Differentiatie
Uitdaging
Strategie
Creativiteit
Herspeelbaarheid

Inhoud

In de map zit:

 • Het Mus & Fret lespakket bestaat uit 14 themabladen die in een stevige map zitten. De volgende thema’s komen aan bod: lente, zomer, herfst, winter, alfabet, tellen, kleuren, vormen, tegenstellingen, weekdagen, voeding, gevoelens, vervoer, Engels
 • Boekje met hard kaft - De belevenissen van Mus & Fret
 • Muziek-cd met liedjes uit de map
 • 5 talentkaarten

Het materiaal is gemaakt door Herma Egberts. Co –auteur is Nanda van Gestel. Andere medewerkers zijn Fabien van der Ham en Barbara Beers.

Beschrijving

De themabladen uit de map van Mus & Fret zijn vanwege de lesthema’s met name geschikt voor peuters en kleuters, maar de meeste lessuggesties kunnen ook schoolbreed worden ingezet. Alle lesbladen bevatten een ruime variëteit aan onderwerpen en technieken. De vele doelen en competenties zijn onopvallend verwerkt in de lesstof: het plezier van het werken aan de opdrachten staat voorop. Een volledige lijst met kerndoelen is te vinden op  www.musenfret.nl

Het Mus & Fret lespakket wil tegemoet komen aan de diversiteit in leerstijlen van kinderen. Hiervoor zien ze kunst en creativiteit als onmisbaar onderdeel. Ze zijn van mening dat je pas in staat bent om je talenten optimaal te benutten als je te allen tijde jezelf durft te zijn. Door de nadruk te leggen op cognitie binnen het onderwijs, raakt ons spelend kind uit beeld. Ze pleiten voor het behouden / terugbrengen van dit spelende kind in jezelf, om zo in je kracht te kunnen staan. Want alleen dan ben je, als kind en als volwassene, in staat om met jouw talent daadwerkelijk iets toe te voegen aan deze wereld. Vanuit deze visie heeft is het Mus & Fret® lespakket ontwikkeld.

Alle lessuggesties zijn zo geschreven dat ze kort en duidelijk zijn. Ze kunnen zowel op zichzelf staand als gecombineerd worden ingezet. Ook kunnen ze goed als kort intermezzo worden gebruikt om even creatief te ontspannen. Er wordt volop gebruik gemaakt van de acht meervoudige intelligenties zoals gesteld door Howard Gardner. Naast verbaal-linguïstisch en logisch-mathematisch worden juist ook de zes andere intelligenties aangesproken: muzikaal-ritmisch, intrapersoonlijk, interpersoonlijk, lichamelijk-kinesthetisch, visueel-ruimtelijk en naturalistisch-ecologisch.

mus en fret, meervoudige intelligenties, lespakket, hoogbegaafdheid

Beoordeling

Ontwikkelingsgebieden

Mus & Fret stimuleert de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Taalontwikkeling: mondeling, schriftelijk en taalbeschouwing
 • Engels
 • Rekenen/Wiskunde: wiskundig inzicht en handelen, getallen en bewerkingen, meten en meetkunde
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte
 • Kunstzinnige oriëntatie: beeldende vorming, muziek, spel en beweging

Deze gebieden zijn door heel de methode heen verspreid onder de kopjes die corresponderen met de acht intelligenties van Gardner. Aan de kleur van het kopje en aan de gekleurde stippen er bij kun je zien welke intelligentie je aan het ontwikkelen bent, dus bijv. geel lichamelijk kinesthetisch, oranje muzikaal-ritmisch.

Mus & Fret ziet er prachtig verzorgd en vrolijk uit. De stevige themabladen kun je uitvouwen en dan zie je twee pagina’s boordevol handreikingen die je bij lessen kunt gebruiken of die zelfs een hele les kunnen zijn.

Hieronder zie je een afbeelding in de vrolijke stijl van Mus en Fret:

Mus en Fret Mindset poster

Signaleren ontwikkelingsvoorsprong

Bij diverse lessuggesties zijn laagdrempelige signaleringsmomenten opgenomen om pientere peuters en kleuters te ontdekken. Deze zijn te herkennen aan een plaatje van een uiltje. Er is een blad met uitleg waarop je achtergrondinformatie kunt vinden over kiene kleuters. Dit is verhelderend.

Voorbeeld

Kleuren zoeken:

Kijk eens om je heen: wat is er allemaal blauw? En welke dingen zijn er rood? Zie je ook groene voorwerpen?

Zijn er kinderen die voorwerpen buiten de ruimte kiezen? Of die abstracte zaken noemen (rood> liefde, groen> wandelen)

Toen ik dit met een groepje kinderen deed in groep 1, waaronder een vermoedelijk hoogbegaafd kind, viel het me op dat de kinderen van alles in de klas gingen aanwijzen en dat de kiene kleuter uitsluitend voorwerpen búiten het lokaal bedacht. Voor leerkrachten die hoogbegaafde kleuters willen “ontdekken” die zich door aangepast gedrag vaak moeilijk laten zien, is dit echt een heel handig hulpmiddel.

Creativiteit

Opvallend aan Mus & Fret is de aandacht voor ontwikkeling van creativiteit. Op de bijbehorende website www.musenfret.nl  verwoorden ze dan ook: “Je bent op je creatiefst wanneer je 5 jaar bent. Zonder creatieve uitdaging is die natuurlijke creativiteit gehalveerd als je 8 bent. Creativiteit is niet simpelweg wat knutselen, maar hét middel om je innovatieve bron aan mogelijkheden en oplossingen aan te boren.” Als leerkracht kun je in Mus & Fret veel creatieve ideeën vinden voor tal van lessen. De opdrachten zijn open en vrij. Juist hoogbegaafde kinderen zullen hier veel baat bij hebben.

Aandachtspunten

Naast al deze positieve punten zijn er ook wat aandachtspunten:

 • De openheid en vrijheid van veel opdrachten is waarschijnlijk heel stimulerend voor hoogbegaafden, maar voor kinderen met autisme of voor zwakke leerlingen kan het juist wat minder geschikt zijn. Dit hangt natuurlijk wel helemaal af van het vat waarin je het giet, maar ik denk dat je daar wel rekening mee moet houden.
 • De speelse opzet van Mus & Fret heeft als keerzijde, dat als je houdt van gestructureerd werken, je dan nog wel zelf aan de slag moet om er een plan in aan te brengen. Je kunt aan de kleuren de ontwikkelingsgebieden wel vinden, maar het zou toch nog praktischer geweest zijn als je de ontwikkelingsgebieden ook op dezelfde plek op de bladzijdes terug had kunnen vinden. Dat zou meer overzicht gegeven hebben.
 • Mus & Fret is gemaakt voor kleuters en met name geschikt voor hoogbegaafde kleuters. Ook zou het schoolbreed ingezet moeten kunnen worden. Voor veel activiteiten geldt dat het inderdaad tot groep 8 gebruikt kan worden. Tegelijk is dit voor kleuterleerkrachten toch een nadeel, want nu staat er ook van alles in waar je zelfs met een kiene kleuter niet mee uit de voeten kunt. En de liedjes en het bijbehorende boekje zijn juist weer alleen geschikt voor kleuters. Het materiaal is wel getest op school, maar lijkt niet samen met leerkrachten ontworpen te zijn. Als er een vervolg komt, zou het handig zijn om een leerkracht bij het proces te betrekken, zodat het nog meer praktisch inzetbaar zal zijn.

Tot slot

Voor leerkrachten die veelzijdig en creatief bezig willen zijn met kiene kleuters is deze map een heel handig hulpmiddel. Zowel om deze kleuters te signaleren als om ze uit te dagen en verder te helpen. Als je over een thema werkt dat in Mus & Fret staat (en het zijn vrij veel voorkomende thema’s zoals de seizoenen etc.) dan kun je er eindeloos veel leerzame en creatieve ideeën uithalen. Maar juist ook voor leerkrachten die er zelf moeite mee hebben om creatief bezig te zijn is deze map heel geschikt en verrijkend. Het kan hun onderwijs echt op een hoger plan brengen.

 

Reactie van de uitgever:

Fijn om te horen dat het lespakket in de praktijk werkt zoals wij dat voor ogen hadden. Het lespakket is ontstaan vanuit een visie die niet heel gebruikelijk is in het hedendaagse onderwijs. De opzet helpt kinderen voorbereiden op de veranderende maatschappij waarin inventiviteit en het zelfoplossend vermogen belangrijke eigenschappen zijn. Wij trachten met dit lespakket leerkrachten te helpen de overstap naar dit nieuwe onderwijs te maken. We hopen dat door dit pakket meer hoogbegaafde leerlingen vroegtijdig gesignaleerd worden, zodat zij gerichter kunnen worden onderwezen. En natuurlijk dat ieder kind mag ervaren dat je door spelen juist heel veel leert!

Bestellen

Bestelpagina Mus & Fret lespakket

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief