Complimentenspel - PCM

Korstiaan Karels

Korstiaan Karels - Onderwijsadviseur

  >> Complimentenspel PCM direct bestellen.

Informatie

Prijs 32.50
Leeftijd 14+
Aantal spelers Gebruik in 1 op 1 coaching en in groepen tot 20 personen
Uitgever Process Communication Nederland
Speelduur Afhankelijk van de gekozen werkvorm, minimaal 10 minuten

Puntenbeoordeling

Educatief
Speelplezier
Differentiatie
Uitdaging
Strategie
Creativiteit
Herspeelbaarheid

Inhoud

Het kartonnen doosje bevat 120 complimenten kaarten.

Op de achterkant van iedere kaart is door de coach te herleiden bij welk persoonlijkheidstype de kaart hoort. Lees meer hierover onder de kop ‘Process Communication Model’ hieronder. Er is een A-serie en een B-serie. Inhoudelijk maakt dat geen verschil, maar hierdoor is het gemakkelijk om de hoeveelheid kaarten te halveren, voor gebruik in kleine groepen of 1 op 1. Het doosje bevat een beknopte handleiding waarin verschillende werkvormen worden beschreven om het spel te gebruiken.

Beschrijving

De kaarten hebben een neutrale uitstraling. Iedere kaart bevat een beschrijving van een positieve sterke karaktereigenschap. Deze is geplaatst in een eenvoudig spreekwolkje. De positieve sterke karaktereigenschappen zijn gerelateerd aan de zes persoonlijkheidstypen zoals deze in het Process Communication Model (PCM) worden onderscheiden. Kennis over deze persoonlijkheidstypen is niet noodzakelijk voor gebruik. Voor een coach of spelleider die kennis heeft van PCM biedt de achterkant van het kaartje een ‘sleutel’ aan. De kleur van het eerste spreekwolkje geeft aan bij welk persoonlijkheidstype de kwaliteit hoort.

 • Blauw – Gestructureerd denker
 • Paars – Doorzetter
 • Oranje – Harmonizer
 • Geel – Rebel
 • Rood – Promotor
 • Bruin – Dromer

De verbinding van de kwaliteiten aan deze persoonlijkheidstypen biedt een coach of trainer met voldoende kennis over dit model mooie kansen om dieper op communicatieprocessen in te gaan.

Spelen van het spel

Het gebruik van het complimentenspel kan op verschillende manieren. Zowel onder leiding van een coach, als in een team zonder leiding van een expert. Enkele werkvormen noemen we hier:

1 op 1 coaching

Doel: Vergroten van zelfinzicht:

 • Laat de client minimaal tien kaarten kiezen. Hoe laat jij deze karaktersterkten zien aan je omgeving?
 • Kies vijf kaarten uit waarin je wilt ontwikkelen.
 • Zoek vijf kaarten waarvan je het prettig zou vinden dat anderen die in jou waarderen. Welke psychologische behoeften blijken hieruit?

Doel: Omgaan met ‘lastige’ ander:

 • Kies zes kaarten die je herkent bij de persoon waar je ‘moeite’ mee hebt. In welke situaties zijn deze kwaliteiten waardevol? Hoe kan je meer gebruik maken van de kwaliteiten van de ander?
 • Kies zes kaarten waar je zelf trots op bent en zes waarvan je denkt dat de ander trots op is. Leg de kaarten in twee rijen naast elkaar. Wat kun je doen om de samenwerking te verbeteren?

2-6 spelers

Doel: Elkaar beter leren kennen:

Elke speler krijgt zes willekeurige kaarten. De overige kaarten worden omgekeerd op tafel gelegd. Als je aan de beurt bent, pak je een kaart van de stapel. Je legt de kaart open voor de persoon bij wie je de kaart vind passen, of houdt de kaart zelf. Aan het einde van het spel heeft iedere speler zes kaarten voor zich liggen. Wat valt op? Herken je jezelf in de gegeven kaarten? Zijn er kwaliteiten die in het team oververtegenwoordigd of juist ondervertegenwoordigd zijn? Wat kun je afspreken over het gebruik maken van elkaars kracht?

Grote groepen

Doel: Inzicht in en openheid over elkaars kwaliteiten:

Buur complimenten: Leg alle kaarten open op tafel, laat elke deelnemer twee kaarten kiezen, voor de personen links en rechts van hem. Geef uitleg waarom je deze kaart gekozen hebt en geef een voorbeeld.

Deze beschreven werkvormen zijn naar eigen inzicht aan te passen en uit te breiden.

Complimenten en Mindset

Het geven van complimenten is niet in alle gevallen zomaar positief. Sinds het verschijnen van het boek van Carol Dweck ‘Mindset: The New Psychology of Success’ kunnen we weten dat het ertoe doet op welke manier een compliment wordt gegeven. Dit heeft te maken met de mindset van de persoon aan wie we het compliment geven. Iemand met een fixet mindset  gelooft dat vaardigheden en talenten een vast gegeven zijn: ‘Een dubbeltje wordt nooit een kwartje’ en ‘ik zal het nooit leren’ zijn uitspraken van iemand met een fixed mindset.

Iemand met een growth mindset daarentegen, ziet de wereld als een speelveld van mogelijkheden. Alles is te leren. Talenten en vaardigheden zijn er om ze te ontdekken en verder te ontwikkelen. Uiteraard is niemand is zuivere fixed mindset- of growth mindset-persoon.

Wat is nu de relatie van de mindset met het geven van complimenten? Carol Dweck heeft ontdekt dat de manier waarop een compliment wordt gegeven, de mindset versterkt. Kort gezegd: Complimenten of loftuitingen om een bepaald in de persoon aanwezig vermogen, versterkt de fixed mindset en heeft juist een averechts effect op groei en ontwikkeling van de kwaliteit. Complimenten vanwege de volharding, de moeite en het proces om tot een resultaat te komen, versterken de growth mindset. Dit laatste leidt tot een houding die groei en ontwikkeling stimuleert. Bovendien leidt een growth mindset tot een groter zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde

Bij het geven van complimenten is het dus van belang oog te hebben voor het proces en niet enkel de kwaliteit te waarderen als een product van de persoon. Voor gebruikers van het complimentenspel betekent dit dat je niet enkel een kaartje aan een persoon geeft, maar dat je het kaartje toelicht met een concreet voorbeeld uit de praktijk, waarbij je beschrijft hoe de persoon de betreffende eigenschap heeft laten zien.

Bijvoorbeeld: Je geeft de ander het kaartje met de woorden ‘Oprecht attent’. Wanneer je het enkel bij het geven van dit kaartje zou laten, stimuleer je bij de ander de fixed mindset. Om de growth-mindset te stimuleren, geef je de volgende toelichting: ‘Ik geef jou dit kaartje omdat het mij opvalt dat jij oog hebt voor de situatie waar een ander zich in bevindt. Toen onlangs onze collega was verhuisd, was jij degene die voorstelde om een bloemetje te laten bezorgen’ Het is meer dan een subtiel verschil: Door deze opmerking verschuif je de aandacht van de vaardigheid als vaststaand gegeven naar het proces in een specifieke situatie. Bij degene die het compliment ontvangt, ontstaat de growth-mindset om dit vaker te doen.  Zo deel je complimenten uit die het groeiproces versterken. Je geeft de ander energie voor zijn of haar verdere ontwikkeling.

Het Process Communication Model (PCM)

Het gedragsmodel Process Communication Model ® (PCM) is een ontdekking van Taibi Kahler. Kahler ontdekte patronen in gedrag. Deze zijn door iedereen te herkennen. Deze patronen geven aan welke ‘taal’ iemand spreekt en waardoor hij of zij gemotiveerd wordt. Bij ieder mens zijn deze gedragspatronen waarneembaar. Als je hier weet van hebt, kun je erop anticiperen en maak je makkelijker contact.

Het Process Communication Model geeft de verschillende behoeften, voorkeuren en karaktersterkten van mensen weer in zes verschillende persoonlijkheidstypen. In ieder mens zijn alle zes persoonlijkheidstypen in meer of mindere mate aanwezig. In dit complimentenspel ligt de nadruk op het herkennen van elkaars kwaliteiten. Wanneer je kennis hebt van de voorspelbare gedragspatronen die bij de persoonlijkheidstypen horen, geeft dit handvatten om relaties te verbeteren.

Inzicht in je eigen en elkaars unieke profiel helpt je om alles uit jezelf en de relatie met anderen te halen. PCM blijkt een krachtig gereedschap te zijn om het contact tussen mensen te verbeteren. Met PCM krijg je zicht op effectief gedrag van jezelf en ook leer je negatief gedrag begrijpen en om te zetten in positieve interacties. Je ontdekt hoe je de ander kunt motiveren. Vanuit zelfinzicht lever je een concrete bijdrage aan een positieve sfeer in je omgeving.

Zoals gezegd kan het complimentenspel gebruikt worden door iedereen; je hoeft niet per se kennis van PCM te hebben, al biedt dit wel meerwaarde. Voor meer informatie over PCM in het onderwijs, lees bijvoorbeeld deze bijdrage van Jelte van der Kooi. Voor meer info over PCM in het algemeen en de mogelijkheid van het volgen van trainingen zie www.processcommunication.nl.

Beoordeling

Ontwikkelingsgebieden/domeinen

Het complimentenspel is niet specifiek gericht op een afzonderlijk ontwikkelingsgebied. De focus ligt op zelfinzicht en inzicht in de ander. Deze verrijking van persoonlijke vorming is de basis voor algehele ontwikkeling en groei.

Geef de juiste compimenten voor een groei mindset!

Tot slot

Het complimentenspel is een gemakkelijk uitvoerbaar gereedschap dat ingezet kan worden voor training en coaching in kleine en grote groepen. Het spel kan ingezet worden in allerlei soorten leer- en werksituaties en ook in teams en groepen. Ook te gebruiken bij jongeren vanaf ongeveer 14 jaar. De verbinding met PCM is op een subtiele en daarmee ideale manier vormgegeven. Kennis van PCM is niet noodzakelijk, maar voor de trainer of coach die wel bekend is met dit model, biedt het spel mooie mogelijkheden om een verdiepingsslag te maken.

Bestellen

Bestelpagina Complimentenspel PCM

Gerelateerd

Als de geit leert zwemmen
Als de geit leert zwemmen - Een grappig pleidooi voor passend onderwijs
Arja Kerpel
Opgekikkerd!
Opgekikkerd! - Weg met die bange gedachtes...
Liesbeth Simonse
Team Toppers
Team Toppers - Leer je talenten kennen met de teamrollen van Belbin
Arja Kerpel
OK of niet OK?
OK of niet OK? - Een spel over waarden, normen en regels
Arja Kerpel
Cijfertoren
Cijfertoren - Hét coöperatieve spel voor kinderen
Otto Zwolsman
Team Toppers
Team Toppers - Leer je talenten kennen met de teamrollen van Belbin
Arja Kerpel
Kikkerbecool
Kikkerbecool - Een interactief spel rondom sociale vaardigheden
Otto Zwolsman
Kikkerbecool
Kikkerbecool - Een interactief spel rondom sociale vaardigheden
Otto Zwolsman
Kikker in de dierentuin
Kikker in de dierentuin - Een samenwerkingsspel voor jonge kinderen
Corine Haase
Ik en mijn gevoelens
Ik en mijn gevoelens - Voel je je blij, boos, bang of bedroefd?
Annemarie Brouwer
Lijnendans
Lijnendans - Coöperatief tekenen voor binnen en buiten
Arja Kerpel
Zeno en co
Zeno en co - Een prentenboek over begaafdheid
Arja Kerpel
Ben jij een cheetah?
Ben jij een cheetah? - Boekrecensie over hoogbegaafdheid
Arja Kerpel
Emoticube
Emoticube - Giga
Otto Zwolsman
MediJA Praat
MediJA Praat - In gesprek over sociale media
Arja Kerpel
MediJA Praat
MediJA Praat - In gesprek over sociale media
Arja Kerpel
99 Kanjerspelletjes
99 Kanjerspelletjes van de Kanjertraining
Otto Zwolsman
Junior Coachkaarten
Coachkaarten - junior coachkaarten
Liesbeth Simonse
WeFace.it
WeFace.it - Het kaartspel in de strijd tegen pesten
Korstiaan Karels
Teken je gesprek over faalangst
Teken je gesprek over faalangst - Met helpende gedachten
Arja Kerpel
De 7 eigenschappen van Happy Kids
De 7 eigenschappen van Happy Kids - Covey voor kinderen
Arja Kerpel
Reflectleren
Reflectleren - Kaartspel voor reflectie in dialoog
Korstiaan Karels
Feedback is fantastisch
Feedback is fantastisch - Prentenboek en activiteitengids
Arja Kerpel
Teamontwikkelingskaarten
Teamontwikkelingskaarten
Machiel Karels
Zes rollen van de leraar intervisiekaarten
Zes rollen van de leraar intervisiekaarten
Machiel Karels

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief