OK of niet OK?

Arja Kerpel

Arja Kerpel - Leerkracht en specialist hoogbegaafdheid

  >> OK of niet OK? direct bestellen.

Informatie

Leeftijd 4 - 6 jaar
Aantal spelers 2 groepjes van 2 tot 3 kinderen
Uitgever de Rolf groep
Speelduur 15 - 20 minuten

Puntenbeoordeling

Educatief
Speelplezier
Differentiatie
Uitdaging
Strategie
Creativiteit
Herspeelbaarheid

Inhoud

In een houten kist met deksel:

 • 12 kunststof stroken met telkens 4 afbeeldingen
 • 12 kunststof controlestroken
 • 48 transparante kunststof kaartjes met duim
 • Handleiding

Beschrijving

Wat zie je op het plaatje? Is dat OK, of niet OK? Dat is de vraag bij het spel OK of niet OK?. Het spel gaat over normen, waarden en (ongeschreven) regels.
Op elke strook staan vier situaties afgebeeld. Op elk plaatje moeten kinderen een duim-kaartje leggen. Als het OK is, moet de duim omhoog, als het niet OK is, hoort de duim naar beneden.
Als een strook klaar is, kunnen ze hem zelf nakijken met behulp van de controlestroken. 

Het spel heeft geen uitgebreide uitleg nodig, de kinderen kunnen snel aan de slag.

Welke situaties komen voor in het spel?

Op de twaalf stroken staan de volgende situaties:

 1. Je lacht iemand uit  - Je luistert aandachtig naar iemands verhaal – Je strikt zelf je veters – Je neemt iets aan van een onbekende in een auto.
 2. Je fietst met een helm op – Je bent boos en agressief – Je geniet samen van iets – Je trekt een pan van het vuur.
 3. Je rijdt zonder gordel mee in de auto. – Je leest voor. – Je zwemt waar het verboden is. – Je gooit afval in een vuilnisbak.
 4. Je kijkt op de computer naar beelden die eng zijn en niet geschikt voor kinderen. – Je draagt zorg voor je huisdier. – Je luistert samen met opa naar een verhaaltje. Je staat stoer te doen in je blootje na de gymles.
 5. Je ruimt zelf je kamer op. – Je bent bang of angstig van iemand. – Je helpt iemand om iets te nemen. – Je helpt iemand recht die gevallen is.
 6. Je deelt een lekkernij met iemand. – Je krijgt bezoek van de Clini clowns.- Je helpt vrede sluiten als andere ruzie hebben. – Je bent eenzaam en alleen of denkt aan weglopen.
 7. Je mag niet meedoen. – Je kijkt links en rechts bij het oversteken. – Je eet fruit. – Je schreeuwt of bent boos tegen iemand.
 8. Je speelt samen. – Je moet in de auto zitten waar gerookt wordt. – Je wast je handen na toiletbezoek. – Je helpt oudere mensen.
 9. Je neemt stiekem medicijnen. – Je helpt bij de afwas. – Je neemt iets weg in de winkel zonder het te betalen. – Je bent lastig en ongeduldig als je moeder in de weer is met het eten of met de baby.
 10. Je ruimt hondenpoep op. – Je verzorgt de bloemen en planten in de tuin. – Je pest je klasgenoot op school. – Je voetbalt graag.
 11. Je geeft iemand een compliment.  - Je raakt gevaarlijke stoffen aan. – Je eet groenten. – Je doodt zomaar dieren.
 12. Je speelt met vuur. – Je draagt een gordel in de auto. – Je speelt met vuurwerk. – Je gooit afval op de grond.

spelletje, spelen, spel, ok of niet ok, morele ontwikkeling, spel kopen

Beoordeling

Spelsituaties

Het spel OK of niet OK? laat kinderen situaties inschatten en beoordelen. 

De situaties sluiten goed aan bij de leefwereld van het jonge kind. Sommige plaatjes zijn heel herkenbaar, anderen zijn wat moeilijker. Een enkel plaatje vind ik niet heel duidelijk, het is begrijpelijk dat kinderen die fout deden. 

Een paar situaties springen eruit. Ik vind het heel goed dat één casus gaat over het aannemen van snoep van een onbekende. Ook vind ik het mooi dat behulpzaam zijn voor oude en gehandicapte mensen een plaats heeft bij dit spel.

Ontwikkelingsgebieden

In het spel komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod:

 • Morele ontwikkeling.
 • Verkeer.
 • Sociale vaardigheden.
 • Natuur en milieu.
 • Taalontwikkeling.

Door dit spel te spelen krijgen kinderen de volgende kerndoelen van 'Orientatie op jezelf en de wereld' aangeboden:

 • Kerndoel 34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
 • Kerndoel 35. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, zowel als verkeersdeelnemer en als consument.
 • Kerndoel 37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 
 • Kerndoel 39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Dit spel biedt veel kansen om de taalontwikkeling te stimuleren. De kinderen gaan in tweetallen in discussie over wat ze zien. De meeste situaties geven aanknopingspunten voor een gesprek. Bijvoorbeeld over de volgende vragen: 

 • Waarom is dit niet OK? 
 • Wat kun je beter doen in zo’n geval?
 • Waarom is het heel goed wat dit meisje doet?
 • Doe jij dit wel eens?

Het spel is ook individueel te gebruiken, maar dan wordt de taalontwikkeling niet gestimuleerd.

Waardengedreven onderwijs

Bij het aanschaffen van spelmateriaal is het altijd belangrijk om jezelf af te vragen:

 • Wat wil ik dat de kinderen leren?
 • Hoe wil ik hen vormen?
 • Wat hebben ze nodig om straks goed in de maatschappij te functioneren?

Als je jezelf deze vragen stelt bij het spel OK of niet OK?, dan bevat dit spel -in mijn geval- veel elementen die belangrijk zijn om te leren. Dit spel past ook erg goed bij waardengedreven onderwijs. Waardengedreven onderwijs wil kinderen voorbereiden op het leven door toerusting voor een sociaal evenwichtig leven en vreedzaam samenleven met anderen en de natuur. En kinderen leren om een waardevolle inbreng te hebben in de wereld om hen heen. Het spel OK of niet OK? levert een bijdrage aan burgerschapsvorming op het basale niveau van het jonge kind.

Door de goede kwaliteit en de tijdloze uitstraling is OK of niet OK? een spel waar je jarenlang iets aan hebt. Wat mij betreft: dit spel is helemaal OK!

Bestellen

Bestelpagina OK of niet OK?

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.