WeFace.it

Korstiaan Karels

Korstiaan Karels - Onderwijsadviseur

  >> WeFace.it direct bestellen.

Informatie

Prijs 19.95
Leeftijd vanaf 10 jaar
Aantal spelers groepen van 4-10 spelers
Uitgever Graviant Educatieve Uitgeverij
Speelduur Afhankelijk van de gekozen werkvorm, minimaal 10 minuten

Puntenbeoordeling

Educatief
Speelplezier
Differentiatie
Uitdaging
Strategie
Creativiteit
Herspeelbaarheid

Inhoud

Het basisspel bestaat uit: 

 • Koffertje met handleiding
 • 100 opdrachtkaarten
 • 12 stemkaarten​​​​

Auteurs: Geke Versprille, Mariëtte Kroeze & Anouk Erkelens

Beschrijving

WeFace.it! is een kaartspel om omgangsnormen binnen een (nieuwe) groep bespreekbaar te maken met als doel pesten te voorkomen. Je speelt het door middel van opdrachten die je één voor één uitvoert. Een voorbeeld van een opdracht is: ‘Wijs niet aangekondigd bezoek af’ of ‘Kap een saai gesprek af’.

Op deze en dergelijke uitspraken reageren de andere groepsleden. Dit levert een gesprek op over hoe zij jouw aanpak vinden en hoe anderen dit zouden aanpakken. Daardoor leer je elkaar goed kennen en worden de groepsnormen uitgesproken. Zo kom je erachter hoe je als groep met elkaar wilt omgaan. Het kennen en uitspreken van wederzijdse verwachtingen over de groepsnormen maakt de groep sterker en veiliger. ‘Een groep waarin jij jouw plek kent, zorgt dat er geen redenen zijn om mensen te pesten’, zo geven de auteurs aan.

Volgens de auteurs werkt deze aanpak omdat pesten voorkomt in groepen waar mensen elkaar niet kennen en zichzelf niet in de ander kunnen zien. Je zou dit ook kunnen noemen: communicatie vanuit de positie ‘Ik ben OK- jij bent OK,’

De spelers van WeFace.it! worden op een speelse manier uitgedaagd om ingewikkelde maar toch vaak voorkomende mededelingen aan elkaar te doen. Van zeggen dat je iets niet wilt, tot iemand aanspreken op iets wat hij/zij niet doet tot grenzen aangeven.

Doordat de groep hierop reageert, is direct duidelijk welke omgangsnormen binnen deze groep geaccepteerd worden en goed voelen. De groepscohesie neemt hierdoor toe door het kennen en erkennen van gemeenschappelijke normen.  

Het spel is volgens de auteurs een manier om concreet stappen te kunnen zetten tegen pesten. Niet als oplossing in groepen waar pesten voorkomt, maar als preventiemiddel. Het spel zou je kunnen spelen om elkaar te leren kennen én om van verzameling personen een groep te maken. Een groep waarin mensen elkaar goed kennen en zich veilig voelen.

Spelen van het spel

De opdrachtkaarten worden omgekeerd in het midden van de kring gelegd. Elke speler heeft een ‘stemkaart’ Dat zijn rode of groene kaarten waarmee je voor-of afkeur kunt aangeven. Er wordt door de spelleider een uitleg gegeven over feedback geven en ontvangen.

De speler die aan te beurt is, neemt een kaart en krijgt 15 seconden de tijd om de opdracht uit te voeren. Als de opdracht binnen de tijd is uitgevoerd geven de andere spelers met hun stemkaart aan wat ze ervan vinden. De speler die de opdracht heeft uitgevoerd krijgt 10 punten als de meerderheid de uitvoering goed vindt. Zijn de meeste stemmen rood, dan mag hij om hulp vragen en nog een poging wagen voor 5 punten.

Na enkele rondes vindt een evaluatie plaats op proces en inhoud. Ook hierbij is de rol van de spelleider van groot belang.

Voorbeelden van kaarten

Hieronder enkele voorbeelden van kaarten per categorie:

 • Samen spelen, samenwerken, samen leven: Geef aan dat je niet telkens bij de ‘losers’ in het team wilt worden ingedeeld
 • Omgaan met regels en afspraken maken: Geef aan dat iemand niet welkom is
 • Gevoelens en omgaan met complimenten en kritiek: Vertel dat je het niet eens bent met de mening van de ander
 • Omgaan met conflicten: Vraag je geld terug dat de ander van je geleend heeft
 • Pesten en plagen: Spreek de pester aan op zijn gedrag
 • 14+ daten enzo (+intimiteit): Geef aan dat je geen behoefte hebt aan verder contact
 • Werkgerelateerd: Zeg er iets van als je collega een pak printpapier mee naar huis neemt
 • Omgangsvormen social media (whatsapp/email/chat/facebook/twitter/skype): Zeg dat je geen rare foto van jezelf stuurt als iemand daarom vraagt

Voorbeeldkaartjes

Voorbeeldkaartje WeFace.it

Bestellen

Wanneer een bedrijf WeFace.it inzet - desgewenst inclusief begeleiding - wordt het spel tegelijk geschonken aan drie scholen naar keuze.

Beoordeling

Ontwikkelingsgebieden/domeinen

De opdrachtkaarten bevatten opdrachten die te maken hebben met:

 • Samen spelen, samenwerken, samen leven
 • Omgaan met regels en afspraken maken
 • Gevoelens en omgaan met complimenten en kritiek
 • Omgaan met conflicten
 • Pesten en plagen
 • 14+ daten enzo (+intimiteit)
 • Werkgerelateerd
 • Omgangsvormen social media (whatsapp/email/chat/facebook/twitter/skype)

Recensie

Weface.it! is een respectabele poging om pesten tegen te gaan. De auteurs hebben met kennis van zaken een set kaarten ontworpen die uitdagen om normen bespreekbaar te maken. De opzet van het spel is dusdanig dat kaarten vooral gericht zijn op het aangeven van grenzen en het geven van feedback. Het spel spelen op een goede manier hangt veel af van een spelleider die adequaat met groepsprocessen om kan gaan. Het is aan te bevelen om in een onveilige groep hier een deskundige bij te betrekken.

Het spel is volledig verbaal, dat hoeft geen probleem te zijn, maar voor veel mensen is veiligheidsbeleving ook een kwestie van ervaren. In dat verband kunnen groepsvormende activiteiten – al dan niet in een outdoor-setting – een goede aanvulling zijn.

Het aangeven van grenzen en het geven van feedback dient te gebeuren op een wijze waarbij je ‘jezelf in de ander ziet’ zoals de auteurs dat noemen. Anders gezegd, vanuit de positie ‘ik ben OK – jij bent OK’  Veel opdrachten op de kaarten vormen wat dat betreft een behoorlijke uitdaging. Zoals bijvoorbeeld: ‘Lever kritiek op iemand die zijn troep op straat gooit’. Bij sommige kaarten is het zelfs de vraag of het mogelijk is om de opdracht uit te voeren als je ‘jezelf in de ander ziet’, zoals bij deze: ‘Roddel over de krulspelden van de buurvrouw die er niet uitziet’

Voor een goede communicatie zullen de meeste gebruikers bij de oefeningen ook wel wat tips kunnen gebruiken. Die tips zijn niet bij het spel inbegrepen, of men zou genoeg moeten hebben aan het A4-tje dat gedownload kan worden op de website. Voor spelers van dit kaartspel zonder professionele begeleiding kunnen er dan complexe situaties ontstaan.

Het is terecht dat de veiligheid in een groep wordt vergroot door elkaars normen te kennen en te erkennen. Dat is echter niet het hele verhaal: Het kennen van elkaars behoeften en het op een positieve manier die behoeften vervullen zou op zijn minst een mooie aanvulling zijn. De sfeer kan een positieve boost krijgen als het spel wordt afgewisseld met complimentenkaarten in diverse varianten.

Bestellen

Bestelpagina WeFace.it

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief