Wijzer in Leren

Anita Noorlander

Anita Noorlander - Remedial Teacher

  >> Wijzer in Leren direct bestellen.

Informatie

Prijs 49.95
Leeftijd 10-12 jaar
Uitgever Leren Lukt BV

Inhoud

Wijzer in leren is een lessencyclus van 11 lessen van elk 45 minuten. Elke les geeft ook keuze-opdrachten voor na de les, die in de week na de les gedaan kunnen worden.  Er zijn twee bonuslessen van resp. 30 en 20 minuten.

Map (vier-rings) met: 

- elf lessen en twee bonuslessen;

- zijflap met grote poster (ruim A3), waarop de plattegrond van de Legofabriek: de metafoor voor het lerende brein; 

- Per les: 

* kennisoverzicht

* lesbeschrijving: deze bevat een QR-code waarmee je bij het bijbehorende lesmateriaal komt; elke les bevat ook een video, waarin de theorie wordt uitgelegd;

- Werkbladen en downloads achter de betreffende les;

- Literatuurlijst

Beschrijving

Het uitgangspunt voor Wijzer in Leren is de Plattegrond van leren. Deze plattegrond bestaat uit de onderdelen: invoer van prikkels -> sensorisch geheugen -> werkgeheugen -> coderen -> langetermijngeheugen

Wijzer in Leren bestaat uit twee verschillende onderdelen: de kennisoverzichten voor de leerkrachten en de bijpassende lessen voor de leerlingen. Als leerkracht lees je eerst het kennisoverzicht en geef je vervolgens de bijpassende les aan jouw leerlingen. 

In de kennisoverzichten wordt de theorie vanuit wetenschappelijk onderzoek begrijpelijk en herkenbaar uitgelegd, zodat je deze kennis makkelijk kunt vertalen naar de klassenpraktijk. Hiervoor wordt de Plattegrond van Leren vertaald naar een Legofabriek. Tijdens de lessen krijgen de leerlingen als het ware een rondleiding door deze fabriek. Zij noteren belangrijke tips, informatie en hulpmiddelen op de poster van hun persoonlijke Legofabriek. 

De Plattegrond van Leren wordt gekoppeld aan de metafoor van de Legofabriek. Voorin de map zit een grote poster met daarop de plattegrond van deze Legofabriek. Deze visualisatie komt steeds terug in de lessen. Hieronder zie je de koppeling van de Plattegrond van Leren aan de plattegrond van de Legofabriek.

 

Plattegrond van Leren

 

Plattegrond van de Legofabriek

Invoer van prikkels

Regen van bouwblokjes met informatie. Er zijn verschillende soorten bouwblokjes: K’nex, Kapla, Duplo en Lego.

Sensorisch geheugen & aandacht

Sorteermachine: alleen de blokjes van Lego worden doorgegeven aan de Legofabriek, de andere blokjes worden bij het afval gegooid en dus vergeten.

Werkgeheugen

Legowerkplaats: er zijn slechts 4 of 5 werkbanken, waar de blokjes met informatie kunnen worden verwerkt. Meer past niet. Wat niet binnen 30 seconden verwerkt wordt, wordt bij het afval gegooid. 

Coderen / ophalen

 

Opruimen van blokjes of van het bouwwerk vanuit de Legowerkplaats in het bijpassende deel van de Lego-verzameling. Ook het terugvinden (ophalen) van Lego in de verzameling hoort hierbij.

Langetermijngeheugen

Lego-verzameling: een netjes gesorteerde grote verzameling van Legoblokjes. 

Doordat het netjes gesorteerd is, kun je zo snel mogelijk de blokjes en bouwwerken vinden die je nodig hebt. 

 

Lesopbouw per les: 

Kennisoverzicht voor de leerkracht -> dit overzicht bestaat uit drie vaste onderdelen:

1. Wat is (onderdeel van de Plattegrond van Leren) ook alweer? 

2. Theorie

3. Wat kun je met deze theorie in jouw klas?

 

- De les bestaat uit zeven vaste onderdelen, volgens het model van EDI (Expliciete Directe Instructie):

  • Doel voor op het bord
  • Voorkennis activeren
  • Theorie
  • Controle van begrip vragen
  • Even ervaren
  • Lesafsluiting
  • Opdrachten voor na de les.

Wanneer alle lessen van de Wijzer in Leren zijn doorlopen, hebben de leerlingen een persoonlijk overzicht over hoe zij het eigen leren kunnen ondersteunen. Zo heeft elke leerling een duidelijk overzicht om te delen met een nieuwe leerkracht, om thuis over te praten en om zichzelf bewust van te blijven. 

 

Beoordeling

De Wijzer in Leren draagt bij aan de cognitieve ontwikkeling: het gaat over breinleren en richt zich op zelfregulerende en metacognitieve vaardigheden. 

Tijdens de lessencyclus van de Wijzer in Leren worden de leerlingen zich ervan bewust van wat er allemaal komt kijken bij leren. Vanuit het besef dat leren niet altijd vanzelf gaat, wordt een op groei gerichte mindset ontwikkeld en verstevigd.  De motivatie van de leerlingen wordt vergroot wanneer zij weten en begrijpen waarom zij bepaalde lessen krijgen, waarom die lessen op een bepaalde manier worden aangeboden en wanneer ze weten hoe het leren werkt. Leerlingen krijgen hierdoor meer grip op hun eigen leerproces. Het eigenaarschap groeit en het hanteren van een groeimindset wordt steeds makkelijker. 

Het materiaal is bedoeld om voor een hele klas in te zetten. Iedere les duurt 45 minuten en bevat nog enkele keuzeopdrachten voor na de les. Om de Plattegrond van Leren recht te doen, kun je geen lessen schrappen. Zou je dit wel doen, dan krijgen de leerlingen een onvolledige theorie aangeboden, wat niet zinvol is. 

Enkele plussen

- Gebruik van een relevant filmpje in elke les. Bijvoorbeeld in les 2 over neuroplasticiteit wordt bij het onderdeel ‘even ervaren’ het filmpje van de cupsong ingezet, om te ervaren dat oefenen leidt tot beter in iets worden.

- De handleiding geeft goede suggesties hoe je de transfer kunt maken van het geleerde naar de lessen in de klas (rekenen, spelling).

- Het materiaal zit gestructureerd in elkaar. Als je de structuur doorhebt, kun je het als een ‘kookboek’ volgen. 

 

Een enkele min

- Voor kinderen die moeite hebben met letterlijk/figuurlijk is het lastig om steeds te schakelen tussen de metafoor van de fabriek en het echte brein. ‘Hoe groot is jouw Lego-verzameling voor rekenen al?’ (les 1) is een voorbeeld van een vraag die voor dit type kinderen lastig is.

 

Conclusie

Goed doordachte lessen over breinleren, wanneer de terugkerende metafoor van de Legofabriek je aanspreekt kan je Wijzer in Leren inzetten. 

Bestellen

Bestelpagina Wijzer in Leren

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief