Kiesblok

Otto Zwolsman

Otto Zwolsman - Groepsleerkracht en rekenspecialist

  >> KIESblok direct bestellen.

Informatie

Prijs 245.00
Leeftijd 7 - 12 jaar
Aantal spelers N.v.t.
Uitgever KIESblok
Speelduur N.v.t.

Puntenbeoordeling

Educatief
Speelplezier
Differentiatie
Uitdaging
Strategie
Creativiteit
Herspeelbaarheid

Inhoud

Het KIESblok bestaat uit 6 vlakken, elk vlak heeft zijn eigen betekenis. KIESblok visualiseert de lesopbouw voor kinderen. De leerlingen draaien het blok mee en zijn actief betrokken bij de stappen van de les:

  1. Wat weet ik al? 
  2. Wat ga ik leren?
  3. Hoe pak ik dit aan?
  4. Ik oefen samen, Ik oefen zelf,
  5. Ik stel een vraag
  6. En tot slot: Wat heb ik geleerd?

Beschrijving

Door middel van het KIESblok leren kinderen om actief betrokken te blijven bij de les. Daarnaast geeft het de leerlingen tools om ook later zelfstandig op een goede wijze lessen aan te pakken. Bekijk de volgende link om nog meer te weten te komen over het KIESblok: Explainer Video KIESblok.

De leerkracht geeft sturing aan het gebruik van het KIESblok, de leerlingen draaien met de leerkracht mee. De leerkracht heeft een grote versie, voor de leerlingen is er een leerlingblokje.
Het is begrijpelijk als u het KIESblok associeert met het vragenblokje. Echter doet u daarmee het KIESblok nadrukkelijk te kort. Wanneer u als school kiest om het KIESblok in te zetten, zult u als school ook gecoacht worden om het goed te kunnen gebruiken. Hiervoor zijn live-sessies nodig. Het is ook mogelijk om digitaal de cursus te volgen.

Verdieping vanuit kiesblok.nl

Werken met het KIESblok versterkt instructiemodellen EDI, IGDI, DIM, ADIM, en GRRIM. Werken met het KIESblok zorgt voor actieve betrokkenheid. KIESblok visualiseert en slijpt leervaardigheden in. Dit leidt tot zelfinstructie.

Het handelend leren is een kernwaarde voor het werken met het KIESblok. De werkwijze verbindt leervaardigheden met concreet handelen. Deze waarde is gestoeld op de handelingspsychologie die we kennen van bijvoorbeeld het handelingsmodel. Het leren verloopt volgens de volgende opbouw; bewegingen van het eigen lichaam, concreet materiaal, getekende voorstellingen, modellen en uiteindelijk de geschreven opgave; de kale som. Bij uitval wordt teruggegrepen op een eerdere fase van leren. Het KIESblok is een innovatie die het leren leren krachtig en effectief maakt.

Beoordeling

Ontwikkelingsgebieden

Het KIESblok overstijgt alle vakgebieden en is daarom breed inzetbaar. Als leerkracht wil je dat de lesstof beklijft. Dat ieder kind bij elke les betrokken is. Maar ook: ‘Hoe leren we leerlingen zélf leren?’ Doordat het KIESblok de lesopbouw visualiseert leren de leerlingen naar verloop van tijd door de leerkracht, met elkaar en later ook zelf de stappen te doorlopen. Reflecteren op hun aanpak. Door het gebruik van het KIESblok maken we de leerlingen eigenaar van het leerproces, op ieder niveau, voor iedere leerling, op elk vak- en ontwikkelingsgebied.

Tot slot

Als leerkracht ben ik op zoek naar nieuwe uitdagingen die aansluiten bij mijn leerlingen en lessen. Toen ik het fenomeen KIESblok tegenkwam, was ik verrast! Er valt dus nog meer te halen uit mijn lessen. Door het intensief in te zetten in mijn groep (acht) vragen de leerlingen zelf ook om de stappen te doorlopen, wanneer ik in mijn snelheid een fase oversla.

De begeleiding die Martin en Erika Verdouw aanbieden is bijzonder prettig. De één heeft veel baat bij het persoonlijke contact, de ander vindt het prettig om de E-learning cursus op eigen tempo te volgen.

Iedere school die op zoek is naar een goede opbouw van de les, zich daarin wil trainen en verbeteren is het KIESblok absoluut aan te raden. Elke les komt meer tot zijn recht als je de handelingen vanuit het KIESblok goed activeert en uitvoert. Iedere school die wil in ontwikkelen in instructievaardigheden, leerkrachtvaardigheden tijdens de les doet er goed aan om het hulpmiddel van KIESblok in te zetten om de goede kant op gestuurd te worden.

Vanzelfsprekend is het om je team scherp te houden. Doen we nog de dingen zoals we het hebben afgesproken? Ook bij de inzet van het KIESblok is het verstandig om een vast momenten te hebben waarop dit besproken te worden. Wanneer het gebruik hiervan goed is geïmplementeerd in de school dan blijft het mijns inziens noodzakelijk dit thema jaarlijks op de agenda te zetten.

Bestellen

Bestelpagina KIESblok

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief