Teamontwikkelingskaarten

Machiel Karels

Machiel Karels - directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur

  >> Teamontwikkelingskaarten direct bestellen.

Informatie

Prijs 42.00
Leeftijd n.v.t.
Aantal spelers 2-20
Uitgever Closer2Talent B.V.
Speelduur 60 minuten

Inhoud

De teamontwikkelingskaarten bestaan uit een set van 108 kaarten, verdeeld over 12 categorieën. Elke kaart gaat over een deelaspect en bevat twee uitspraken over dat aspect.

Er is een beknopte handleiding bij waarin enkele achterliggende theoretische modellen worden beschreven. In de handleiding worden ook enkele werkvormen aangereikt. Voor meer werkvormen wordt verwezen naar de website van de uitgever.

Trainers kunnen met teams aan de slag met deze kaarten middels diverse werkvormen. Door op de kaarten te reflecteren, kan er een dialoog gevoerd worden over de aspecten en deelaspecten van de teamontwikkeling.

Beschrijving

Betekenis van de twaalf aspecten in relatie tot teamontwikkeling

Van de volgende twaalf aspecten zijn elk 9 kaarten beschikbaar:

Aspecten van teamontwikkeling

Archetypen
Onderhuidse (onderbewuste) oer-patronen die personificaties van teamleden kunnen blootleggen.

Rollen
Kijken naar de toegevoegde waarde rondom de rollen en haar bijdragen tot het team waardoor rolambiguïteit afneemt naarmate de groep zich ontwikkeld.

Persoonskenmerken
Wie bezit welke kenmerken en hoe sluit dit aan met het hele team?

Waarden
De waarden bepalen in hoge mate de dynamiek in het team; de manier waarop samengewerkt wordt en de kracht en valkuilen van het team. Subgroepen en coalities binnen teams zullen vaak bepaald worden door de achterliggende drijfveren of waarden.

Strategie
Stil staan bij de manier hoe je als team gedeelde visie creëert, deze implementeert en weet te borgen.

Omgeving
In hoeverre onderhoudt je als team je relatie met je omgeving en ben je in staat hierin mee te bewegen?

Verandering
In welke veranderingsfase zit je en hoe ga je hiermee om?

Samenwerking
Hoe werk je nu als groep samen en waaraan lever je nu specifiek een bijdrage?

Dialoog
Welke principes pas je nu toe in het maken van verbindingen in de groep?

Ontwikkelstadia
Voordat je als team je mijlpaal hebt bereikt ben je al langs verschillende stadia van ontwikkeling gekomen. Waar sta je nu als team en wat vraagt dat van je?

Iets bereiken
Als groep ga je voor het teamresultaat. Goed om het verschil te weten tussen luchtkastelen en je dromen.

Succesfactoren
Besef creëren wat nu wel en niet bijdraagt aan het uiteindelijk succes.

Beoordeling

Teamontwikkeling en inhouden

Werken aan cultuur en teamontwikkeling doe je niet in het luchtledige, maar dat is doorgaans gerelateerd aan inhouden. Je hebt dus met je team een gesprek over een onderwijsinhoudelijk thema en dan doet zich bijvoorbeeld een pittige discussie voor. Of de organisatie van de schoolreis loopt uit op een conflict. Op zo'n moment kan je dat als leidinggevende aangrijpen om aan de cultuur of de communicatie te werken. Dat is de meest voorkomende en realistische manier om aan teamontwikkeling te werken.

De insteek waar de bedenker van de teamontwikkelingskaarten van uitgaat, is dat je het teamfunctioneren an sich als gespreksonderwerp neemt. Dan heb je een mooi handvat om allerlei aspecten van de cultuur en het teamfunctioneren openhartig te bespreken. Een aandachtspunt hierbij is dan wel dat dit sneller als 'zweverig' en 'niet praktisch' wordt ervaren. Of dat de suggestie wordt gewekt 'dat er iets speelt in het team'. Dit is een kanttekening bij het gebruik van de teamontwikkelingskaarten, al zegt het niets over de kwaliteit daarvan.

Trainersvaardigheden

Het teambreed voeren van een openhartige dialoog over persoonlijke- en cultuuraspecten vraagt behoorlijke vaardigheden van de trainer of facilitator. Aan de slag gaan met deze kaarten schept enerzijds vertrouwen, maar anderzijds is er ook een basis van veiligheid en vertrouwen vereist. Als die basis er niet is, kan dit middel ook tot problemen leiden. Het zal dan van de vaardigheden van de trainer afhangen of dit in goede banen wordt geleid. 

Dit zou een trainer bijvoorbeeld zoal moeten kunnen:

  • de beginsituatie van een team inschatten
  • zicht hebben op de interactiepatronen van team en leidinggevende
  • een klimaat van veiligheid creeëren
  • verbinding maken met de teamleden
  • kunnen omgaan met pittige teamproblemen die naar boven komen tijdens de sessie
  • kwesties die te groot zijn voor de sessie op een zorgvuldige manier parkeren
  • perspectief bieden na een sessie, zodat de besproken dingen goed afgehecht zijn.

Op zo'n expliciete manier aan de slag gaan met teamdynamiek, vraagt dus gevorderde vaardigheden van de trainer of facilitator. Kennis van de gebruikte modellen en theorieën is daarbij beslist niet voldoende. Het zou daarom helpen als hier in de handleiding aandacht voor was, bijvoorbeeld door een aantal criteria voor de trainer te noemen. Gebruikers kunnen dan inschatten of ze in staat zijn om de kaarten op een verstandige manier te gebruiken.

Opbouw in complexiteit

De set bestaat nu uit 12 series van 9 kaarten, zonder dat daar een opbouw of volgorde in wordt genoemd. Op zich is dat prima, want je kunt de kaarten dan naar eigen inzicht inzetten. In de handleiding een opbouw aangeven in veilige werkvormen en wat meer riskante werkvormen zou een mooie vervolgstap zijn, ook gezien de eerder genoemde opmerkingen. Je kunt dan als trainer die een groep niet kent, beginnen met wat veilige thema's en op basis van die ervaringen de diepgang laten toenemen.

Variatie in werkvormen

In de handleiding wordt een beperkt aantal werkvormen genoemd. De vraag aan de deelnemer is daarbij wel erg open: "Laat de vraag op je inwerken en geef aan wat deze voor je betekent of met je doet". Op zich is dat heel veilig voor de deelnemers, maar het kan ook erg vrijblijvend zijn. Meer gerichte vragen of opdrachten geven meer steun en duidelijkheid voor de deelnemers. Het is bij meer gerichte vragen voor de trainer ook gemakkelijker om de dialoog in goede banen te leiden.

Op de website van de uitgever staan overigens nog enkele aanvullende werkvormen en downloads. Het is dus gemakkelijk om deze werkvormen verder uit te breiden.

Conclusie

Deze teamontwikkelingskaarten zijn in geoefende handen prima materiaal om de teamontwikkeling te stimuleren en de teamcultuur gericht te beïnvloeden. De set biedt een rijkdom aan aspecten en stellingen om als trainer doelbewuste interventies te plegen bij groepen waar dat nodig is of om de bestaande cultuur te versterken.

De uitwerking van de handleiding zou verbeterd kunnen worden door meer gerichte vragen bij de werkvormen, suggesties voor een opbouw van de thema's en door meer aandacht te geven aan de vaardigheden van de trainer of facilitator.

Bestellen

Bestelpagina Teamontwikkelingskaarten

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief