Zes rollen van de leraar intervisiekaarten

Machiel Karels

Machiel Karels - directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur

  >> Zes rollen van de leraar intervisiekaarten direct bestellen.

Informatie

Prijs 29.95
Aantal spelers 2-12
Uitgever Pica
Speelduur 60 minuten

Inhoud

Intervisie is een krachtige manier om samen met collega’s op een professionele, methodische manier te kijken naar wat niet lekker loopt in jouw les. Door het stellen en beantwoorden van verhelderende vragen neem je de situatie op een gestructureerde manier onder de loep en komt er zicht op mogelijke oplossingen. Daarbij reflecteer je steeds op je eigen gedrag en je interactie met de leerlingen: wat doe ik in deze lessituatie en wat is het effect daarvan?

De zes rollen van de leraar Intervisiekaarten helpen om tijdens intervisiebijeenkomsten daadwerkelijk tot de kern te komen. De set bevat 91 vragenkaarten én 25 opdrachtkaarten die je helpen om in de praktijk te oefenen met dat wat je leerde tijdens de intervisie.

Beschrijving

De zes rollen

  • Gastheer: De leraar maakt en houdt contact met de leerlingen. Hij houdt de gangcultuur buiten.
  • Presentator: De leraar vangt de aandacht van de leerlingen en houdt deze vast. Hij motiveert en geeft de leerdoelen aan, zodat de leerlingen in de leermodus komen. Hij zet ook de gedragscode duidelijk neer.
  • Didacticus: De leraar leert de leerlingen kennis, attitudes en vaardigheden aan. Dit betekent dat hij uitlegt, voordoet, vragen stelt en met complete instructie de leerlingen aan het werk zet.
  • Pedagoog: De leraar zorgt voor een goede (werk)orde en een veilig leer- en leefklimaat.
  • Afsluiter: De leraar vraagt aan het einde van de les aan de leerlingen wat en hoe ze hebben geleerd en hoe ze dat gaan onthouden.
  • Coach: De leraar heeft zich ontwikkeld tot op niveau 4, het hoogste niveau van de hiervoor genoemde rollen. De leraar als coach is doorgaans ervaren en zorgt ervoor dat de leerling eigenaar wordt van zijn leerproces.

De doelen

  • Je leert breder en dieper kijken naar de lessituatie.
  • Je vergroot je zelfkennis en krijgt meer zicht op je eigen aandeel in de interactie met leerlingen.
  • Je krijgt nieuwe inzichten en wordt je bewust van mogelijke oplossingen.
  • Je raakt meer betrokken bij elkaar en elkaars situaties, wat teamverbindend werkt. Dit vergroot onderling vertrouwen en veiligheid; een goede basis voor een professionele schoolcultuur.

Voor wie?

De zes rollen van de leraar Intervisiekaarten zijn bedoeld voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en leraren in opleiding.

Zo werkt het

Als je aan de slag gaat met de intervisiekaarten bespreken jullie lessituaties. Dit doen jullie met behulp van 91 vragenkaarten die ingedeeld zijn aan de hand van de vijf rollen van de leraar (niveau 1). Op elke vragenkaart staat een expliciterende vraag; deze helpt de inbrenger van de casus om de situatie te verhelderen, ofwel expliciet te maken.

De deelnemers kiezen een of meer kaarten voor de inbrenger met daarop een vraag die de inbrenger nieuwe inzichten geeft. De antwoorden van de inbrenger geven de deelnemers een duidelijker beeld van de situatie.

Daarnaast zijn er 25 opdrachtkaarten die ook gekoppeld zijn aan de rollen van de leraar. De inbrenger kan een opdracht voor zichzelf kiezen en de deelnemers kunnen een opdracht voor de inbrenger kiezen. Ook kunnen de deelnemers een opdracht voor zichzelf kiezen.

Intervisie doe je in groepsverband, maar je kunt De zes rollen van de leraar Intervisiekaarten ook individueel gebruiken. De toegevoegde waarde van anderen is dat zij mogelijk een ander beeld van de situatie en jouw rol daarin hebben dan jij zelf hebt. Door hun vragen ontstaat een krachtige aanvulling op je eigen perceptie van de situatie. Het gaat er daarbij niet om wat waar of niet waar is, maar om wat anderen waarnemen. Dit helpt bij je analyse van de situatie.

Als je de kaarten individueel gebruikt, is het belangrijkste dat je bereid bent om je eigen handelen en je eigen gedachten te onderzoeken. Daarvoor is nodig dat je altijd een situatie kiest waarin je zelf een rol speelde. Je focust op je eigen gedrag daarin.

Gedragsindicatoren

In het boek De zes rollen van de leraar (Slooter, 2018) worden per rol verschillende gedragsindicatoren gegeven. Deze beschrijven heel concreet welk gedrag de leraar laat zien in de betreffende rol. Een verkorte omschrijving van de gedragsindicatoren vind je ook terug op de vragenkaarten, zodat duidelijk wordt bij welke gedragsindicator de vraag hoort.

Beoordeling

De intervisiekaarten zijn een mooie aanvulling op het boek 'De zes rollen van de leraar'. Door deze kaarten kun je de inhoud van het boek erg gemakkelijk in de praktijk van het teamleren toepassen. De set bevat heldere vragen die de kern van goed pedagogisch en didactisch vakmanschap raken. In dat verband is het ook al leerzaam om de kaarten te gebruiken zonder het boek gelezen te hebben, want je wordt hierdoor geactiveerd op belangrijke leraarvaardigheden.

Het gebruik van de de kaarten vraagt echter wel om een lerende cultuur waarin onderling vertrouwen en veiligheid aanwezig zijn. Een cultuur van veilige onzekerheid. Dit krijgt in de beknopte handleiding aandacht met één alinea. Dit zou wat uitgebreider mogen, aangezien het bevragen van elkaar op lesgedrag ook kwetsbaar maakt en dus tot negatieve teamdynamiek kan leiden.

De kaarten dekken een breed spectrum aan leraarvaardigheden af. Daarbij beperkt het instrument zich tot niveau 1 (lerend) van de inbrenger. Het onderdeel 'coachen op zelfsturing' wordt in het boek als niveau 4 beschreven. Daar zijn in deze set om die reden nauwelijks kaarten van. Dat zou in een eventuele volgende uitgave of in een aanvullingsset aandacht mogen hebben. Deze aandacht voor coachen op zelfregulatie in het boek is terecht, want zelfsturend gedrag is erg belangrijk voor de behoefte aan autonomie, voor de motivatie en voor een zelfstandige leerhouding.

De set kaarten sluit aan bij actuele inzichten over ontwikkeling en leren en de daarbij behorende pedagogiek en didactiek. Het materiaal is mooi uitgevoerd en kan jarenlang dienst doen bij het leren van en met elkaar als schoolteam. Van harte aanbevolen!

Bestellen

Bestelpagina Zes rollen van de leraar intervisiekaarten

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief