Korstiaan Karels

Website: Viatora.nl 

Onderwijs is ‘jezelf overbodig maken’ en ‘eigenaarschap is de kern van de verandering’.


Korstiaan Karels werkt als zelfstandig onderwijsadviseur in het brede veld van schoolontwikkeling en de verbinding van didactiek en pedagogiek. Daarnaast is hij als  redacteur van wij-leren.nl betrokken bij het contentbeheer van dit onderwijskundige kennisplatform.

Korstiaan begon zijn loopbaan als leerkracht en volgde de Master Onderwijskunde op de Open Universiteit (2012) Hij heeft zich o.a. verder gespecialiseerd in de didactiek van rekenen en taal. In zijn werk is hij betrokken bij diverse projecten rondom de vormgeving van passend onderwijs. Op het thema groepsdynamiek en pedagogisch klimaat verzorgt hij trainingen, waarbij ervaringsleren centraal staat. Als beleidsmedewerker voor een groep S(B)O-scholen adviseert hij bestuurders over meer en betere samenwerking, zowel onderling als met jeugdhulp en het regulier onderwijs. 
 
Sinds 2017 is Korstiaan gecertificeerd trainer PCM. Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren. PCM verbetert communicatie, brengt meer plezier in het werk en draagt bij aan optimale leerresultaten.
De ervaring als leerkracht, (intern) begeleider en (pleeg)ouder draagt eraan bij dat er veel begrip is voor complexe situaties. De begeleiding en advisering wordt gekenmerkt door realistische nuchterheid en oog voor integraliteit. Theoretische diepgang wordt voortdurend gespiegeld aan de praktijk. Dit levert bruikbare adviezen op in de begeleiding van besturen, scholen en leerkrachten.


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief