Bij ons thuis - Verhalend voorleesboek

Bertine van den Oever

Bertine van den Oever - Onderwijsadviseur en Coach

  >> Bij ons thuis direct bestellen.

Informatie

Prijs 14.99
Leeftijd vanaf 4 jaar
Uitgever Leopold

Inhoud

Vrolijke en herkenbare voorleesverhalen vol kleur en diversiteit. Waar ieder kind zich in kan herkennen! 

Nine en Mella spelen het liefst met alle kinderen uit de buurt. Ze bouwen een buurtbieb, houden een opruimfeest in het park en bakken heerlijke pasteitjes. Als het regent spelen Mella en Amir superheld, maar Nine wil geen held zijn, ze is liever iets stormachtigs anders… Als Mella voor het eten nergens te bekennen is, trommelt Nine iedereen op om hem te zoeken, en dan schuiven ze ook maar meteen aan tafel voor papa’s lekkerste roti. 

Een vrolijk voorleesboek over kinderen die samen spelen in een buurt, waarin een plekje is voor iedereen. 

Verhalen waarin ieder kind zich kan herkennen. 

Met illustraties in full-colour van Maruga Koops. 

Ellen Brudet is oprichter van Colourful Goodies, een winkel vol inclusief speelgoed. Er zijn poppen in iedere huidskleur en met verschillende haartypes, maar bijvoorbeeld ook met vitiligo, het syndroom van Down of een lichamelijke beperking.

Beschrijving

DOELEN

Onderstaande doelen van SLO fase 1 kan je verbinden aan passende activiteiten over het prentenboek die onder AANBOD staan beschreven.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

 1. Openstaan voor gevoelens en emoties van anderen (b)
 2. Ervaren van overeenkomsten en verschillen in opvattingen en gewoonten van mensen (b)
 3. Rekening houden met de ander
 4. Ervaren van overeenkomsten en verschillen in gedrag van mensen
 5. Gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (b)
 6. Samen spelen, samenwerken en omgaan met elkaar (met diversiteit in bijv. sociaal -culturele achtergronden haakje) (b)
 7. Ontdekken dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen waarin verschillende rollen worden vervuld (b)
 8. Bespreken van het recht op ‘vrijheid van meningsuiting’ (b)
 9. Verkennen en beseffen van het belang van leefregels en afspraken thuis, op straat, op school en in de maatschappij (b) 
 10. Verkennen en vergelijken hoe mensen wonen en leven in straat of buurt
 11. Kennismaken met gebruiken, leefgewoonten en feestdagen vanuit verschillende culturele achtergronden In de eigen omgeving(b)

(b) = aspect van burgerschap

Spel

 1. Rollenspel spelen

Vaardigheden

 1. Kennis hebben van jezelf
 2. Verschillen en overeenkomsten ervaren tussen zichzelf en anderen
 3. Kennis hebben van de ander

Taal

 1. Uitbreiden van de woordenschat
 2. Luisteren naar en begrijpen van prentenboeken
 3. Precies luisteren, ook door stellen van begripsvragen
 4. Meeleven met personages in een op de leeftijd afgestemd boek
 5. Zich inleven in alledaagse onderwerpen
 6. Verhalende teksten
 7. Naspelen of na vertellen van een voorgelezen verhaal
 8. Bewust worden van de functie van geschreven taal

Rekenen

 1. Kennismaken met cijfers
 2. Vergelijken van mensen, dieren en dingen
 3. Ordenen van mensen, dieren en dingen
 4. Meten van mensen, dieren en dingen
 5. Verhaal in volgorde leggen

Expressie

 1. Experimenteren met verschillende materialen en technieken
 2. Herkennen en benoemen van kenmerken van materialen om te tekenen, schilderen, bouwen en modelleren
 3. Benoemen en gebruiken van aanwezige materialen en eenvoudige gereedschappen
 4. Gebruik maken van een betekenisvol onderwerp dat speelt In de groep bij een eigen idee
 5. Samen of Alleen vormgeven van ideeën gevoelens en emoties in een eigen vorm, kleur, textuur en compositie
 6. Beleven van het plezier bij het samen maken vanuit fantasie en eigen idee
 7. Gericht kijken en luisteren naar cultureel erfgoed vanuit tradities, gebruiken en feesten
 8. Praten over wat je ziet, beleeft en ervaart bij cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed zoals feesten, rituelen, tradities en gewoonten
 9. Ideeën delen over wat je ziet en meemaakt bij cultureel erfgoed

AANBOD

Onderstaande activiteiten kan je verwerken in thematisch aanbod. Maak zelf een planning van wat je wanneer aan wil bieden. Om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten helpt het om na het voorlezen van het boek samen met hen te bespreken wat er gespeeld en gemaakt kan worden en dit stap voor stap uit te voeren.

Themahoeken

 1. Huis van Mella en Nine
 2. Deli market
 3. Buurthuis
 4. De winkel van tante Pop
 5. Huis van mevrouw Sonja

Bouwhoek

 1. Woningen in een straat (inclusief huisnummers)
 2. Stoepen, straten en plein (tussen de bouwwerken)
 3. Winkels

Atelier

 1. Eten voor in de Deli market
 2. Buurtbieb voor bij het huis
 3. Slingers van vlaggen voor het culturenfeest
 4. Poppen voor de winkel van tante Pop
 5. Kleding en accessoires voor de modeshow
 6. Tekeningen van superhelden
 7. Eigen huis (van schoenendoos voorkant evt. binnenkant en hier dan weer een straat van maken)
 8. Gebak van Deli

Drukkerij

 1. Huisnummers
 2. Naambordjes
 3. Boeken voor in de buurtbieb
 4. Poster voor het culturenfeest, de modeshow en het opruimfeestje
 5. Uithangborden winkels

Buiten

 1. Tekenen en ‘schrijven’ met stoepkrijt (zoals bij de buurtbieb op pag. 17)
 2. Modeshow naspelen (kan bij slecht weer ook in een lange gang)
 3. Opruimfeestje naspelen
 4. Picknicken tijdens de kleine of grote pauze (kan bij slecht weer op de grond in de klas of in de speelzaal)

 

Beoordeling

Dot voorleesverhaal biedt allerlei prikkels om na te spelen in rollenspel. Zo kunnen de kinderen de maatlijd naspelen in de huishoek en een buurtbieb maken voor bij de huishoek. Al snel kunnen ze zich voor gaan bereiden op het culturenfeest in het buurthuis. Het boodschappen doen in de Deli Market en het kopen van de pop voor Zoey biedt prachtige kansen om winkels in te richten en allerlei rekenvaardigheden te oefenen tijdens spel. De modeshow en het opruimfeestje zijn ook weer gave impulsen om na te spelen. Met dit boek kan je wel even vooruit met spelend leren in je klas rondom de kinderboekenweek BIJ MIJ THUIS.

Bestellen

Bestelpagina Bij ons thuis

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief