Allemaal gezinnen - Informatief kinderboek

Bertine van den Oever

Bertine van den Oever - Onderwijsadviseur en Coach

  >> Allemaal gezinnen direct bestellen.

Informatie

Prijs 12.99
Leeftijd vanaf 4 jaar
Uitgever Usborne

Inhoud

Hoe zien gezinnen eruit? Hoe ziet jouw gezin eruit? En hoe veranderen gezinnen? In dit mooi geïllustreerde boek leren kleine kinderen over familiediversiteit: eenoudergezinnen, adoptie, pleeggezinnen, scheiden, hertrouwen, gemengde huwelijken en nog veel, veel meer.

Beschrijving

DOELEN

In dit leesboek komen de volgende DOELEN van SLO fase 1 aan bod.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

 1. Openstaan voor gevoelens en emoties van anderen (b)
 2. Ervaren van overeenkomsten en verschillen in opvattingen en gewoonten van mensen (b)
 3. Rekening houden met de ander
 4. Ervaren van overeenkomsten en verschillen in gedrag van mensen
 5. Gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (b)
 6. Samen spelen, samenwerken en omgaan met elkaar (met diversiteit in bijv. sociaal -culturele achtergronden) (b)
 7. Ontdekken dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen waarin verschillende rollen worden vervuld (b)
 8. Bespreken van het recht op ‘vrijheid van meningsuiting’ (b)
 9. Verkennen en beseffen van het belang van leefregels en afspraken thuis, op straat, op school en in de maatschappij (b) 
 10. Verkennen en vergelijken hoe mensen wonen en leven in straat of buurt
 11. Kennismaken met gebruiken, leefgewoonten en feestdagen vanuit verschillende culturele achtergronden In de eigen omgeving(b)
 12. Kennismaken met gebruiken en feestdagen bij verschillende levensbeschouwingen (b)
 13. Ervaren dat mensen verschillende talen spreken (b)
 14. Verkennen van gewoontes op het gebied van voeding en hygiëne

Vaardigheden

 1. Kennis hebben van jezelf
 2. Verschillen en overeenkomsten ervaren tussen zichzelf en anderen
 3. Kennis hebben van de ander
 4. Inzien dat thuis, op school en op straat verschillende regels nodig zijn

Taal

 1. Uitbreiden van de woordenschat
 2. Luisteren naar en begrijpen van prentenboeken
 3. Precies luisteren, ook door stellen van begripsvragen
 4. Meeleven met personages in een op de leeftijd afgestemd boek
 5. Zich inleven in alledaagse onderwerpen
 6. Bewust worden van de functie van geschreven taal

Expressie

 1. Experimenteren met verschillende materialen en technieken
 2. Herkennen en benoemen van kenmerken van materialen om te tekenen, schilderen, bouwen en modelleren
 3. Benoemen en gebruiken van aanwezige materialen en eenvoudige gereedschappen
 4. Gebruik maken van een betekenisvol onderwerp dat speelt In de groep bij een eigen idee
 5. Samen of alleen vormgeven van ideeën gevoelens en emoties in een eigen vorm, kleur, textuur en compositie
 6. Beleven van het plezier bij het samen maken vanuit fantasie en eigen idee

 

In dit leesboek komen de volgende DOELEN van SLO fase 2 aan bod.

Jezelf en de ander (fase 2)

Gevoelens, wensen en opvattingen

 1. Omgaan met eigen emoties in verschillende situaties
 2. Bewust omgaan met eigen gevoelens en opvattingen en deze voor anderen begrijpelijk uiten
 3. Ervaren dat situaties gevoelens oproepen die niet door iedereen hetzelfde beleefd worden (b)
 4. Uiten en bespreken van eigen mening en realiseren dat niet iedereen dezelfde mening heeft (b)
 5. Realiseren dat gevoelens van invloed zijn op gedragsuitingen
 6. Bespreken dat conflicten veroorzaakt kunnen worden door tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens en hoe hiermee om te gaan (b)
 7. Inleven in en rekening houden met gevoelens, wensen en opvattingen van anderen (b)

Samen leven en samen werken

 1. Onderkennen van vooroordelen en uitingen van discriminatie bij zichzelf en anderen (b)
 2. Verwoorden hoe eenvoudige conflict situaties In de eigen omgeving ontstaan zijn en welke oplossingen mogelijk zijn (b)
 3. Ontdekken dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen waarin verschillende rollen worden vervuld (b)
 4. Bespreken van ervaringen met verschillende samenlevingsvormen zoals woon-, leef- en werkgemeenschappen en wat dit voor mensen betekent (b)
 5. Onderzoeken van de wijze van leven van mensen in Nederland (b)

Relaties en seksualiteit

 1. Bespreken dat mensen kunnen kiezen voor verschillende relatievormen en dat daar verschillend over wordt gedacht

De samenleving (fase 2)

Leefomgeving

 1. Kennisnemen van de begrippen vooroordeel, discriminatie, tolerantie, emancipatie en de vrijheid van meningsuiting en hun onderlinge relatie en onderzoeken wat effecten zijn (b)

Wonen, werken en recreëren

 1. Verkennen waar, wie en hoe mensen wonen in Nederland en wereldwijd
 2. Verkennen waarvandaan, waar naartoe en waarom mensen verhuizen

Culturen, leefgewoonten en levensbeschouwingen

 1. Ontdekken van verschillen in gebruiken en leefgewoonten vanuit verschillende culturele achtergronden In de eigen omgeving (b)

(b) = aspect van burgerschap

 

AANBOD

Onderstaande activiteiten kan je aanbieden om de inhoud van het boek te verwerken met de kinderen.

Voor groep 1-4: laat de kinderen n.a.v. pagina 4-9 hun eigen gezin tekenen

Voor groep 3-4: laat kinderen n.a.v. pagina 10 en 11 en m.b.v. de familiewoorden op pagina 29 een korte presentatie voorbereiden van hun eigen gezin. Ze kunnen deze geven voor de hele groep, maar dit kan natuurlijk ook in een kleinere veiligere setting aan een tafelgroepje.

Voor groep 3-4: laat de kinderen n.a.v. pagina 14 en 15 een stamboom maken van hun familie.

Voor groep 1-4: laat de kinderen n.a.v. pagina 16 en 17 hun eigen huis tekenen of knutselen.

Voor groep 1-4: verzamel n.a.v. pagina 20 en 21 met de kinderen woorden uit verschillende talen die thuis gesproken worden en maak hier een collage van.

Voor groep 1-4: organiseer n.a.v. pagina 22 een proeverij van alle verschillende lievelingsmaaltijden van de kinderen die bij hun thuis gegeten worden.

Voor groep 1-4: maak n.a.v. pagina 23 samen met de kinderen een creatieve tijdlijn van alle feesten die bij de kinderen thuis gevierd worden. 

Voor groep 1-4: maak n.a.v. pagina 24 en 25 een staafdiagram van de verschillende activiteiten die gezinnen met elkaar ondernemen.

Voor groep 1-4: pagina 26, 27 en 28 lenen zich prima om emoties te bespreken met kinderen.

 

Het boek nodigt niet direct uit tot naspelen en spelend leren, omdat het avontuur mist. Zie hiervoor https://wij-spelen.nl/Een-grote-familie-prentenboek-kinderboekenweek-bij-mij-thuis.php  voor groep ½ of https://wij-spelen.nl/tien-minuten-verhalen-voor-kinderen-van-7-8-jaar-kinderboekenweek-bij-mij-thuis.phpvoor groep 3/4.

Beoordeling

Een mooi informatief prentenboek om voor te lezen aan de groepen 1 en 2. Kinderen van groep 3 en 4 kunnen dit boek juist weer mooi zelfstandig lezen. De inhoud geeft zicht op gezinnen, veranderingen in een gezin, maar ook woningen, dorpen, steden en verhuizen. Daarnaast komen verschillende talen, eten, feesten, bezigheden en emoties aan de orde. Veel aanknopingspunten dus om burgerschapsdoelen te behandelen en vorm te geven aan het thema BIJ MIJ THUIS van de kinderboekenweek.

Bestellen

Bestelpagina Allemaal gezinnen

Gerelateerd

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief