Eén grote familie - Avontuurlijk prentenboek

Bertine van den Oever

Bertine van den Oever - Onderwijsadviseur en Coach

  >> Eén grote familie direct bestellen.

Informatie

Prijs 16.99
Leeftijd vanaf 4 jaar
Uitgever de Vier Windstreken

Inhoud

Hallo, mijn naam is Lucia. Ik heb een ondeugend hondje. Hij heet Kiko. Samen met mijn vriendinnetjes en vriendjes ben ik alles aan het klaarzetten voor het grote buurtfeest. Er wonen hier veel verschillende families, maar we hebben één ding gemeen: we helpen elkaar en houden van elkaar. We zijn één grote familie. Ga je met ons mee? Een lief inclusief prentenboek over verschillende nationaliteiten, gezinssamenstellingen en een meisje met het syndroom van Down.
 

Beschrijving

DOELEN

Onderstaande doelen kan je verbinden met passende activiteiten bij het prentenboek die onder AANBOD staan beschreven.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

 1. Openstaan voor gevoelens en emoties van anderen (b)
 2. Ervaren van overeenkomsten en verschillen in opvattingen en gewoonten van mensen (b)
 3. Rekening houden met de ander
 4. Ervaren van overeenkomsten en verschillen in gedrag van mensen
 5. Gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (b)
 6. Samen spelen, samenwerken en omgaan met elkaar (met diversiteit in bijv. sociaal -culturele achtergronden haakje) (b)
 7. Ontdekken dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen waarin verschillende rollen worden vervuld (b)
 8. Bespreken van verschillende relatievormen
 9. Bespreken van het recht op ‘vrijheid van meningsuiting’ (b)
 10. Verkennen en beseffen van het belang van leefregels en afspraken thuis, op straat, op school en in de maatschappij (b) 
 11. Verkennen en vergelijken hoe mensen wonen en leven in straat of buurt
 12. Veilig gedragen op straat en als deelnemer aan het verkeer
 13. Kennismaken met gebruiken, leefgewoonten en feestdagen vanuit verschillende culturele achtergronden In de eigen omgeving(b)
 14. Ervaren dat mensen verschillende talen spreken (b)

(b) = aspect van burgerschap

Spel

 1. Rollenspel spelen

Vaardigheden

 1. Kennis hebben van jezelf
 2. Verschillen en overeenkomsten ervaren tussen zichzelf en anderen
 3. Kennis hebben van de ander
 4. Inzien dat thuis, op school en op straat verschillende regels nodig zijn

Taal

 1. Uitbreiden van de woordenschat
 2. Luisteren naar en begrijpen van prentenboeken
 3. Precies luisteren, ook door stellen van begripsvragen
 4. Meeleven met personages in een op de leeftijd afgestemd boek
 5. Zich inleven in alledaagse onderwerpen
 6. Verhalende teksten
 7. Naspelen of na vertellen van een voorgelezen verhaal
 8. Bewust worden van de functie van geschreven taal

Rekenen

 1. Kennismaken met cijfers
 2. Vergelijken van mensen, dieren en dingen
 3. Ordenen van mensen, dieren en dingen
 4. Meten van mensen, dieren en dingen
 5. Verhaal in volgorde leggen
 6. Dagen benoemen
 7. Dagdelen benoemen

Expressie

 1. Experimenteren met verschillende materialen en technieken
 2. Herkennen en benoemen van kenmerken van materialen om te tekenen, schilderen, bouwen en modelleren
 3. Benoemen en gebruiken van aanwezige materialen en eenvoudige gereedschappen
 4. Gebruik maken van een betekenisvol onderwerp dat speelt In de groep bij een eigen idee
 5. Samen of Alleen vormgeven van ideeën gevoelens en emoties in een eigen vorm, kleur, textuur en compositie
 6. Beleven van het plezier bij het samen maken vanuit fantasie en eigen idee
 7. Gericht kijken en luisteren naar cultureel erfgoed vanuit tradities, gebruiken en feesten
 8. Praten over wat je ziet, beleeft en ervaart bij cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed zoals feesten, rituelen, tradities en gewoonten
 9. Ideeën delen over wat je ziet en meemaakt bij cultureel erfgoed

AANBOD

Onderstaande activiteiten kan je verwerken in thematisch aanbod. Maak zelf een planning van wat je wanneer aan wil bieden. Om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten helpt het om na het voorlezen van het boek samen met hen te bespreken wat er gespeeld en gemaakt kan worden en dit stap voor stap uit te voeren.

Themahoeken

 1. Huis van Lucia
 2. Huis van Amber
 3. Winkel van familie Wang
 4. Bloemenwinkel van de moeders van Nora
 5. Huis van Lando
 6. Buurtplein
 7. Banketbakker van de papa's van Sterre

Bouwhoek

 1. Woningen in een straat (inclusief huisnummers)
 2. Stoepen, straten en plein (tussen de bouwwerken)
 3. Winkels

Atelier

 1. Bloemen voor de bloemenwinkel
 2. Eigen huis (van schoenendoos voorkant evt. binnenkant en hier dan weer een straat van maken)
 3. Muziekintrumenten voor het concert
 4. Slingers voor het buurtfeest
 5. Gebak voor de bakkerij
 6. Groepsfoto maken, ieder kind tekent zichzelf, knipt zichzel uit en al deze figuren worden als een groepsfoto op een groot blad geplakt. ZIe voor huidskleur krijtjes https://wij-spelen.nl/huidskleur-kinder-krijtjes-kinderboekenweek-bij-mij-thuis.php of voor huidskleur kleurpotloden https://wij-spelen.nl/Huidskleur-kleurpotloden-kinderboekenweek-bijmijthuis.php. Maak het al met een lichtslinger en een slinger zoals de groepsfoto van het boek. 

Drukkerij

 1. Huisnummers
 2. Naambordjes
 3. Poster voor het buurtfeest
 4. Uithangborden winkels

Buiten

 1. Speel het opbouwen van het buurtfeest na

Beoordeling

Met dit prentenboek kan je het thema BIJ MIJ THUIS nog meer vulling geven. Al eerder besprak ik BIJ KIKKER THUIS https://wij-spelen.nl/bij-kikker-thuis-kinderboekenweek-bij-mij-thuis.php, een leuk boek om het thema vertrouwd, en toch iets van een afstand kikker zijn thuis beschouwend, te starten. BIJ MIJ THUIS  https://wij-spelen.nl/bij-mij-thuis-thema-kinderboekenweek.php brengt het verhaal iets dichterbij en heeft al aandacht voor verschillende culturen. EEN GROTE FAMILIE belicht naast de verschillende culturen ook samengestelde gezinnen, verschillend relatievormen en leven met het syndroom van down. Vooral het avontuur dat de buurtkinderen met elkaar beleven geeft vele aanknopingspunten tot spel. Zo kan je nog ingaan op het hebben van huisdieren, wie je oppas is en wie er nog meer thuis muziek als hobby heeft. Dag en nacht en onweer komt ook voorbij, een gesprek over bang zijn in de nacht zou ook een plek kunnen krijgen. Tot slot... het boek geeft vele aanknopingspunten om op verschillende vaardigheden in te gaan, zoals je zelf kennen, omgaan met anderen, maar ook omgaan met teleurstellingen en oplossingen bedenken. Ik zeg, een echte aanrader om je thema mee te verrijken!

Bestellen

Bestelpagina Eén grote familie

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief