Alles over diversiteit- Informatief kinderboek

Bertine van den Oever

Bertine van den Oever - Onderwijsadviseur en Coach

  >> Alles over diversiteit- informatief kinderboek direct bestellen.

Informatie

Prijs 12.99
Leeftijd vanaf 4 jaar
Uitgever Usborne

Inhoud

Hoe verschillen we van elkaar? En hoe lijken we op elkaar? Op deze en nog meer interessante vragen krijg je een antwoord in dit boeiende boek waarin we alle soorten diversiteit vieren!
 

Beschrijving

Aan dit leesboek kunnen de volgende DOELEN van SLO fase 1 en 2 gekoppeld worden

Oriëntatie op jezelf en de wereld (fase 1)

 1. Openstaan voor gevoelens en emoties van anderen (b)
 2. Ervaren van overeenkomsten en verschillen in opvattingen en gewoonten van mensen (b)
 3. Rekening houden met de ander
 4. Ervaren van overeenkomsten en verschillen in gedrag van mensen
 5. Gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (b)
 6. Samen spelen, samenwerken en omgaan met elkaar (met diversiteit in bijv. sociaal -culturele achtergronden) (b)
 7. Ontdekken dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen waarin verschillende rollen worden vervuld (b)
 8. Verkennen en vergelijken hoe mensen wonen en leven in straat of buurt
 9. Kennismaken met gebruiken, leefgewoonten en feestdagen vanuit verschillende culturele achtergronden In de eigen omgeving(b)
 10. Kennismaken met gebruiken en feestdagen bij verschillende levensbeschouwingen (b)
 11. Ervaren dat mensen verschillende talen spreken (b)
 12. Verkennen van gewoontes op het gebied van voeding en hygiëne

Vaardigheden (fase 1)

 1. Kennis hebben van jezelf
 2. Verschillen en overeenkomsten ervaren tussen zichzelf en anderen
 3. Kennis hebben van de ander

Taal (fase 1)

 1. Uitbreiden van de woordenschat
 2. Luisteren naar en begrijpen van prentenboeken
 3. Precies luisteren, ook door stellen van begripsvragen
 4. Meeleven met personages in een op de leeftijd afgestemd boek
 5. Zich inleven in alledaagse onderwerpen
 6. Bewust worden van de functie van geschreven taal

Expressie (fase 1)

 1. Experimenteren met verschillende materialen en technieken
 2. Herkennen en benoemen van kenmerken van materialen om te tekenen, schilderen, bouwen en modelleren
 3. Benoemen en gebruiken van aanwezige materialen en eenvoudige gereedschappen
 4. Gebruik maken van een betekenisvol onderwerp dat speelt in de groep bij een eigen idee
 5. Samen of alleen vormgeven van ideeën gevoelens en emoties in een eigen vorm, kleur, textuur en compositie
 6. Beleven van het plezier bij het samen maken vanuit fantasie en eigen idee

Jezelf en de ander (fase 2)

Gevoelens, wensen en opvattingen

 1. Omgaan met eigen emoties in verschillende situaties
 2. Bewust omgaan met eigen gevoelens en opvattingen en deze voor anderen begrijpelijk uiten
 3. Ervaren dat situaties gevoelens oproepen die niet door iedereen hetzelfde beleefd worden (b)
 4. Uiten en bespreken van eigen mening en realiseren dat niet iedereen dezelfde mening heeft (b)
 5. Realiseren dat gevoelens van invloed zijn op gedragsuitingen
 6. Bespreken dat conflicten veroorzaakt kunnen worden door tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens en hoe hiermee om te gaan (b)
 7. Inleven in en rekening houden met gevoelens, wensen en opvattingen van anderen (b)

Samen leven en samen werken

 1. Onderkennen van vooroordelen en uitingen van discriminatie bij zichzelf en anderen (b)
 2. Verwoorden hoe eenvoudige conflict situaties in de eigen omgeving ontstaan zijn en welke oplossingen mogelijk zijn (b)
 3. Ontdekken dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen waarin verschillende rollen worden vervuld (b)
 4. Bespreken van ervaringen met verschillende samenlevingsvormen zoals woon-, leef- en werkgemeenschappen en wat dit voor mensen betekent (b)
 5. Onderzoeken van de wijze van leven van mensen in Nederland (b)

Relaties en seksualiteit

 1. Bespreken dat mensen kunnen kiezen voor verschillende relatievormen en dat daar verschillend over wordt gedacht

De samenleving (fase 2)

Leefomgeving

 1. Kennisnemen van de begrippen vooroordeel, discriminatie, tolerantie, emancipatie en de vrijheid van meningsuiting en hun onderlinge relatie en onderzoeken wat effecten zijn (b)

Wonen, werken en recreëren

 1. Verkennen waar, wie en hoe mensen wonen in Nederland en wereldwijd
 2. Verkennen waarvandaan, waar naartoe en waarom mensen verhuizen

Culturen, leefgewoonten en levensbeschouwingen

 1. Ontdekken van verschillen in gebruiken en leefgewoonten vanuit verschillende culturele achtergronden In de eigen omgeving (b)

(b) = aspect van burgerschap

 

 

AANBOD

Onderstaande activiteiten kan je aanbieden om de inhoud van het boek te verwerken met de kinderen.

Voor groep 1-4: bespreek op een eenvoudige manier diversiteit met de kinderen m.b.v. pagina 4 en 5.

Voor groep 3-4: laat op de kaart zien waar kinderen en/of de familie van kinderen vandaan komen.

Voor groep 1-4: laat kinderen n.a.v. pagina 8 en 9 een zelfportret maken.

Voor groep 1-4: organiseer met de kinderen een modeshow n.a.v. pagina 10 en 11.

Voor groep 1-4: maak n.a.v. pagina 12 t/m 15 en 28 een staafdiagram van de verschillende activiteiten en lichaamskenmerken die kinderen gemeenschappelijk hebben

Voor groep 3-4: laat de kinderen eenvoudig kennismaken met neurodiversiteit m.b.v. 16 en 17

Voor groep 1-4: verzamel n.a.v. pagina 18 en 19 met de kinderen woorden uit verschillende talen die thuis gesproken worden en maak hier een collage van.

Voor groep 1-4: laat de kinderen n.a.v. pagina 20 hun gezin tekenen.

Voor groep 1-4: laat de kinderen n.a.v. pagina 21 hun eigen huis tekenen of knutselen.

Voor groep 1-4: organiseer n.a.v. pagina 22 en 23 een proeverij van alle verschillende lievelingsmaaltijden van de kinderen die bij hun thuis gegeten worden.

Voor groep 1-4: maak n.a.v. pagina 24 en 25 samen met de kinderen een creatieve tijdlijn van alle feesten die bij de kinderen thuis gevierd worden. 

Voor groep 1-4: laat de kinderen een korte spreekbeurt geven over iets wat hun gezin en familie typeert.

Voor groep 1-4: pagina 26, 27 en 28 lenen zich prima om emoties te bespreken met kinderen.

Voor groep 1-4: vergelijk de klasse-regels met de uitspraken van pagina 29 en bespreek hoe deze bijdragen aan een eerlijke manier van leven, spelen en samenwerken.

 

Het boek nodigt niet direct uit tot naspelen en spelend leren, omdat het avontuur mist. Zie hiervoor https://wij-spelen.nl/Een-grote-familie-prentenboek-kinderboekenweek-bij-mij-thuis.php  voor groep ½ of https://wij-spelen.nl/tien-minuten-verhalen-voor-kinderen-van-7-8-jaar-kinderboekenweek-bij-mij-thuis.phpvoor groep 3/4.

Beoordeling

Dit boek kan voorgelezen worden in groep 1,2 en 3 of door kinderen van groep 4 en 5 zelf gelezen worden. Diversiteit wordt op een toegankelijke manier bespreekbaar gemaakt. Doordat de neurodiversiteit behandeld wordt gaat het boek net weer iets dieper op het onderwerp in. De woordenlijst achterin het boek is helpend om de woordenschat van kinderen te vergroten. Op de laatste drie pagina's staan adviezen voor volwassen om constructief begrip voor diversiteit een plek te geven in het leven van kinderen

Bestellen

Bestelpagina Alles over diversiteit- informatief kinderboek

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief