Bij mij thuis - Verhalend informatief prentenboek

Bertine van den Oever

Bertine van den Oever - Onderwijsadviseur en Coach

  >> Bij mij thuis direct bestellen.

Informatie

Prijs 14.50
Leeftijd vanaf 4 jaar
Uitgever Pelckmans

Inhoud

In dit vrolijke prentenboek maken we kennis met Aicha en Sep. Ze zijn goede vriendjes én buren van elkaar. De familie van Aicha komt uit Marokko, de ouders van Sep zijn in deze stad geboren en getogen. Aicha vertelt over haar familie, hun dagelijkse leven en hun gewoontes. Tegelijk kijkt ze daarbij naar haar buren en hoe die dezelfde dingen ervaren. Bij mij thuis legt op een prachtige en heel eenvoudige manier uit waarin westerse en moslimgezinnen van elkaar verschillen. Maar het maakt evengoed duidelijk dat we allemaal eigenlijk hetzelfde zijn, ook al ziet onze omgeving er anders uit, of hebben we andere gewoontes en tradities.

Beschrijving

DOELEN

Onderstaande doelen kan je verbinden met passende activiteiten bij het prentenboek die onder AANBOD staan beschreven.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

 1. Openstaan voor gevoelens en emoties van anderen (b)
 2. Ervaren van overeenkomsten en verschillen in opvattingen en gewoonten van mensen (b)
 3. Rekening houden met de ander
 4. Ervaren van overeenkomsten en verschillen in gedrag van mensen
 5. Gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (b)
 6. Samen spelen, samenwerken en omgaan met elkaar (met diversiteit in bijv. sociaal -culturele achtergronden) (b)
 7. Ontdekken dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen waarin verschillende rollen worden vervuld (b)
 8. Bespreken van het recht op ‘vrijheid van meningsuiting’ (b)
 9. Verkennen en beseffen van het belang van leefregels en afspraken thuis, op straat, op school en in de maatschappij (b) 
 10. Verkennen en vergelijken hoe Mensen wonen en leven in straat of buurt
 11. Veilig gedragen op straat en als deelnemer aan het verkeer
 12. Ontwikkelen van redzaam gedrag als consument
 13. Verkennen van de rol van geld in onze samenleving
 14. Kennismaken met gebruiken, leefgewoonten en feestdagen vanuit verschillende culturele achtergronden In de eigen omgeving(b)
 15. Kennismaken met gebruiken en feestdagen bij verschillende levensbeschouwingen (b)
 16. Ervaren dat mensen verschillende talen spreken (b)
 17. Verkennen van gewoontes op het gebied van voeding en hygiëne

(b) = aspect van burgerschap

Spel

 1. Rollenspel spelen

Vaardigheden

 1. Kennis hebben van jezelf
 2. Verschillen en overeenkomsten ervaren tussen zichzelf en anderen
 3. Kennis hebben van de ander
 4. Inzien dat thuis, op school en op straat verschillende regels nodig zijn

Taal

 1. Uitbreiden van de woordenschat
 2. Luisteren naar en begrijpen van prentenboeken
 3. Precies luisteren, ook door stellen van begripsvragen
 4. Meeleven met personages in een op de leeftijd afgestemd boek
 5. Zich inleven in alledaagse onderwerpen
 6. Verhalende teksten
 7. Naspelen of na vertellen van een voorgelezen verhaal
 8. Bewust worden van de functie van geschreven taal

Rekenen

 1. Synchroon tellen
 2. Resultatief tellen
 3. Met sprongen van twee tellen
 4. Rangtelwoorden gebruiken
 5. Rekentaal gebruiken
 6. Hoeveelheden herkennen
 7. Hoeveelheden verdelen
 8. Kennismaken met cijfers
 9. Cijfers koppelen aan een hoeveelheid
 10. Vergelijken van mensen, dieren en dingen
 11. Ordenen van mensen, dieren en dingen
 12. Meten van mensen, dieren en dingen
 13. Kennismaken met geld
 14. Betalen met munten van 1 en 2 euro
 15. Verhaal in volgorde leggen
 16. Kennismaken met de klok
 17. Dagen benoemen
 18. Dagdelen benoemen

Expressie

 1. Experimenteren met verschillende materialen en technieken
 2. Herkennen en benoemen van kenmerken van materialen om te tekenen, schilderen, bouwen en modelleren
 3. Benoemen en gebruiken van aanwezige materialen en eenvoudige gereedschappen
 4. Gebruik maken van een betekenisvol onderwerp dat speelt In de groep bij een eigen idee
 5. Samen of Alleen vormgeven van ideeën gevoelens en emoties in een eigen vorm, kleur, textuur en compositie
 6. Beleven van het plezier bij het samen maken vanuit fantasie en eigen idee
 7. Gericht kijken en luisteren naar cultureel erfgoed vanuit tradities, gebruiken en feesten
 8. Praten over wat je ziet, beleeft en ervaart bij cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed zoals feesten, rituelen, tradities en gewoonten
 9. Ideeën delen over wat je ziet en meemaakt bij cultureel erfgoed

Bewegen

 1. Fietsen
 2. Steppen
 3. Hinkelen

AANBOD

Onderstaande activiteiten kan je verwerken in thematisch aanbod. Maak zelf een planning van wat je wanneer aan wil bieden. Om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten helpt het om na het voorlezen van het boek samen met hen te bespreken wat er gespeeld en gemaakt kan worden en dit stap voor stap uit te voeren.

Themahoeken

 1. Huis van Aicha
 2. Huis van Sep
 3. Bejaardentehuis
 4. Supermarkt
 5. Halal slager
 6. Markt

Bouwhoek

 1. Woningen in een straat (inclusief huisnummers)
 2. Stoepen en straten (tussen de bouwwerken)
 3. Bejaardentehuis voor de opa en oma van Sep
 4. School van Aicha en Sep
 5. Winkelcentrum

Constructie

 1. Bakfiets
 2. Auto
 3. Step
 4. Huizen

Atelier

 1. Familiefoto
 2. Eigen huis (van schoenendoos voorkant evt. binnenkant en hier dan weer een straat van maken)
 3. Eten

Drukkerij

 1. Huisnummers
 2. Naambordjes
 3. Boodschappenbriefje
 4. Uithangborden winkels
 5. Prijskaartjes
 6. Receptenboek

Buiten

 1. Maak een hinkelbaan
 2. Maak de stoepen en de straten na en speel dat je van huis naar school gaat.

Beoordeling

"Bij mij thuis drinken we echte melk van de koe", zei ik toen ik als klein meisje mee at bij mijn klasgenoot. De moeder van mijn vriendin lachte hard. "En wat denk je dan dat dit is", zei ze. Inmiddels weet ik dat wij vroeger thuis verse melk ophaalden bij de boer op de fiets met twee jerrycans in onze fietstassen. Bij mijn vriendin thuis hadden ze houdbare melk uit een kartonnen pak. Dat smaakte toch wel anders. Ik weet nog dat ik als kind altijd heel sterk de verschillen waarnam tussen ‘bij mij thuis’ en ‘bij de ander’, hoe klein ze ook waren.  

Het prentenboek ‘Bij mij thuis’ van Somia Bakkel en Ann de Bode is een prachtig startpunt om te werken aan burgerschapsdoelen. Je kan de kinderen via het boek kennis laten maken met verschillende voeding, kleding, gewoonten, feesten en nog veel meer uit twee culturen. Het nodigt uit tot het verkennen en naspelen van de culturen van de kinderen thuis en van de ander. Op de illustraties is eindeloos veel te zien en te vergelijken. Het einde van het boek geeft ook noge mogelijke aanknopingspunten om een overgang te maken naar een volgend thema over FEESTEN of REIZEN. Het boek heeft een lekkere stevige kaft, is mooi gebonden en op de voorkant zijn de titel en de hoofpersonen ook nog eens glimmend afgedrukt op een matte illustratie. Echt een mooi boek wat je in de kast wilt hebben staan om voor te lezen en platen te kijken.

Bestellen

Bestelpagina Bij mij thuis

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief