Elly Bonestroo

Elly Bonestroo werkt als Intern Begeleider en leerkracht in het basisonderwijs. Ze is ook anti-pestcoördinator op de basisschool waar ze werkt.
 
Na de PABO heeft ze onderwijservaring opgedaan op verschillende scholen voor basisonderwijs en in het speciaal onderwijs.
 
Ze is redactielid bij Wij-leren.nl. Ze recenseert boeken voor Wij-leren en ontwikkelingsmateriaal voor Wij-spelen.
 
Haar speciale belangstelling gaat uit naar:

  • Gedragsproblematiek
  • Didactiek
  • Pedagogiek en pedagogisch klimaat
  • Mindset
  • Jeugdzorg
  • Passend Onderwijs 

Elly heeft de Master Educational Needs, met als specialisatie begeleiden en leidinggeven, afgerond. Op dit moment volgt ze de opleiding beeldcoaching.


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief