Zinglish - Zingend Engels leren

Annemarie Brouwer

Annemarie Brouwer - Groepsleerkracht Jonge kind

  >> Zinglish direct bestellen.

Informatie

Prijs 24.00
Leeftijd 4-8
Aantal spelers Klassikaal
Uitgever Clavis
Speelduur Divers

Puntenbeoordeling

Educatief
Speelplezier
Differentiatie
Uitdaging
Strategie
Creativiteit
Herspeelbaarheid

Inhoud

Zinglish bestaat uit:

 • Een stevig boek met een harde kaft. Omtrek is 26 x 26 cm en het heeft 126 p. Het bevat 54 liedjes waarvan elk lied een versie heeft in het Engels en in het Nederlands, dus 28 eigenlijk. Van elk lied staat ook de bladmuziek in het boek. Verder bevat het per lied een à twee pagina’s met (spel) beschrijvingen, tips, lesideeën, creatieve verwerkingen enz.
 • Een bijgevoegde cd; de muziek is ook via de website www.zinglish.nl toegankelijk.
 • Zeven bijlagen met weerkaarten, klapkaarten, begrippenkaarten enz., eveneens toegankelijk via deze site.

Wie hebben dit boek gemaakt?

De auteur en componist is Jeroen Schipper. Hij is bekend van zijn liedjes voor Sesamstraat, ZING en Kleuteruniversiteit, alsook van zijn eigen liedbundels Rood mannetje en Swingen als een kangoeroe.
De lesactiviteiten zijn ontwikkeld door Sanne Ramakers, de oprichtster van Kleuteruniversiteit en www.jufsanne.com en door Marlijn van Kempen, doctorandus in de Engelse taal (o.a. van Thuis in Engels en www.engelsmetkleuters.nl )
De Illustraties zijn gemaakt door Margot Senden, illustrator en grafisch vormgever. Zij heeft meer dan twintig prentenboeken geïllustreerd.

Beschrijving

Het idee van Zinglish is om Engels en Muziek te combineren op de basisschool en dan vooral op een manier dat je de liedjes praktisch de hele dag door in kunt zetten. De ontwerpers van Zinglish signaleren en constateren dat:

 • Het belang van Engels leren op jonge leeftijd steeds meer ingezien wordt;
 • Je een vreemde taal gemakkelijker leert met behulp van liedjes;
 • Muziekonderwijs weer meer aandacht krijgt en zingen leuk en gezellig is;
 • Leerkrachten en leerlingen houden van praktische liedjes die snel duidelijk maken wat er verwacht wordt in routinesituaties.

Dit is kortgezegd de basis van Zinglish. De kinderen leren zo op deze speelse manier 250 Engelse woorden en uitdrukkingen. In de inleiding dragen de auteurs drie redenen aan waarom liedjes zo geschikt zijn voor taalverwerving:

 1. De motivatie om liedjes te herhalen is groot omdat kinderen veel plezier beleven aan zingen;
 2. Woorden worden in een betekenisvolle context gebruikt;
 3. Eigenschappen van liedjes, zoals rijm, melodie, ritme maar ook gebaren en spelletjes versterken het leerproces.

Zinglish bevat drie soorten liedjes:

 1. Dagelijkse deuntjes, de gebruiken bij terugkerende routines zoals de dag starten, in de rij staan, eten en drinken enz.;
 2. Leerliedjes, passende bij de ontwikkelingsfase van jonge kinderen zoals kleuren, vormen, tellen en cijfers;
 3. Liedjes rondom thema’s die elk jaar terugkomen zoals seizoenen en feestdagen.

Uniek is dat elk lied een-op-een is geschreven, Nederlands en Engels. Dat betekent niet dat de versies letterlijke vertalingen zijn van elkaar, maar dat ze gelijkwaardig zijn en de begrippen zo veel mogelijk in dezelfde vorm, op dezelfde plaats en op dezelfde manier voorkomen. Een voorbeeld:
Sneeuwvlok, dans in de winter. Hoog in de winter dwarrel jij rond.
Snowflake, dancing in winter. High in the clouds you are swirling around.

Deze video geeft een impressie van Zinglish:

Beoordeling

Zinglish combineert op een unieke en creatieve manier Engels en Muziek. Je kunt merken dat hier vakspecialisten (met elk hun eigen vak) met elkaar samengewerkt hebben! De bedoeling was om kinderen op een prettige manier Engels te leren door middel van liedjes zingen. Dan moeten die liedjes natuurlijk muzikaal wel in orde zijn en dát zijn ze. Ze klinken als een klok, lopen als een trein en staan als een huis. Maat, ritme, metrum, melodie, klemtoon; het is allemaal in orde.

Ontwikkelingsgebieden

Zinglish stimuleert de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Taalontwikkeling: spreken, luisteren, communicatie en woordenschat
 • Engelse taalontwikkeling: spreken, luisteren, communicatie en woordenschat
 • Muziek: luisteren, zingen
 • Beweging
 • Sociaal emotionele ontwikkeling: samen zingen/bewegen/uitvoeren

Kerndoelen

De volgende kerndoelen komen aan bod:

 • 1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
 • 12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken. 
 • 13 De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
 • 14 De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of te geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
 • 15 De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
 • 34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
 • 35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consumenten.
 • 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
 • 58 De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

Differentiatie

Deze methode is niet speciaal geschikt om veel mee te differentiëren, zeker niet wat het Engels betreft. Wat het muzikale betreft, staan in de lesideeën wel allerlei tips hoe je de liedjes uit kunt werken. Als leerkracht kun je vervolgens goed kijken welk kind je welke opdracht geeft of hoe je de klas verdeelt. Op die manier zijn er wel mogelijkheden, maar dat vraagt van de leerkracht wel enige muzikale vaardigheden hebben om goed in te kunnen schatten welke kinderen je wat kunt laten doen. 
Het is wel zo dat hoe ouder kinderen zijn, hoe meer ze zullen leren van deze methode, hoe meer ze er uit zullen oppikken, dus in die zin zou je kunnen spreken van differentiatie. 
Deze methode is vooral heel klassikaal, maar wel op een verbindende sociale manier, waarbij elk kind kan genieten en op zijn/haar wijze zal leren wat hij/zij aankan. Bij de lesideeën zie je dat de klas ook vaak verdeeld wordt in tweetallen, maar over het algemeen kan er veel gebruikt worden om zo even tussendoor te zingen bij praktische activiteiten bv. binnenkomst, eten, verjaardag vieren, omkleden, compliment geven.

Speels woordenschat vergroten

Kinderen vergroten door Zinglish op een heel speelse manier hun passieve en actieve woordenschat, omdat de liedjes en de bijbehorende activiteiten afwisselend in het Nederlands en Engels aangeboden (kunnen) worden.
Wat nog een bijkomend voordeel is, is dat kinderen die Nederlands niet als hun eerste taal hebben, maar wel Engels begrijpen, door deze methode hun Nederlandse woordenschat heel gemakkelijk kunnen uitbreiden.

Het boek Zinglish ziet er vrolijk gekleurd uit en stevig uit. Ook de illustraties zien er mooi en aantrekkelijk uit. Het is ook overzichtelijk dat de beschrijvingen van de dagelijkse deuntjes op paars, die van de leerliedjes op groen en die van de themaliedjes op zalmkleurig papier zijn afgedrukt. Dit geeft het boek structuur en zorgt voor overzicht.

Conclusie

Als je in je klas het Engels wilt opkrikken op een vrolijke, sociale manier, dan kun je Zinglish daarbij heel goed gebruiken. De hele dag en het hele jaar door kun je deze liedjes zingen. Ook de bijbehorende lessuggesties zijn praktisch en leerzaam. Kortom, een aanrader!
 

Bestellen

Bestelpagina Zinglish

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief